Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Bełchatowie informuje, że w związku z planowanymi pracami modernizacyjnymi sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Kwiatowej, nastąpią przerwy w dostawie ciepła w poniższych terminach.

Czas przerwy może ulec skróceniu dla niektórych Odbiorców, a będzie on uzależniony od postępu prowadzonych prac. Ponadto mogą nastąpić kilkugodzinne dodatkowe przerwy w dostawie ciepła dla Odbiorców objętych przebudową sieci, spowodowane pracami przełączeniowymi.

1. 23.08.2021

  • os. Tysiąclecia, os. Wolność, ul. 1 Maja 15–33 (numery nieparzyste), ul. Leśniewskiego „Orlika”, ul. Dąbrowskiego 7, ul. Kwiatowa 10

2. od 23.08.2021 do 2.09.2021

  • ul. 1 Maja 2–6 (numery parzyste), ul. Kościuszki 2–12 (numery parzyste), ul. L.M. Kaczyńskich (numery nieparzyste), pl. Narutowicza (numery nieparzyste), ul. Kwiatowa 6 i 8

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej przeprasza Odbiorców za wszelkie niedogodności. Szczegółowych informacji udziela pracownik Działu Ruchu Piotr Kwaśniewski pod numerem telefonu (044) 633 33 36 wew. 212 lub dyspozytor pod bezpłatnym, całodobowym numerem telefonu 993.