Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 15.01.2007r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych, Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Bełchatowie informuje, że w związku z planowanymi pracami modernizacyjnymi sieci ciepłowniczej, nastąpią przerwy w dostawie ciepła w poniższych terminach. Zaplanowane prace wynikają z realizacji projektów współfinansowanych ze środków Funduszu Spójności w ramach działania Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Czas przerwy może ulec skróceniu dla niektórych Odbiorców, a będzie on uzależniony od postępu prowadzonych prac. Ponadto mogą nastąpić kilkugodzinne dodatkowe przerwy w dostawie ciepła dla Odbiorców objętych przebudową sieci, spowodowane pracami przełączeniowymi.

1. od 17.05.2023 do 7.06.2023

  • ul. Zielona 2-26 (numery parzyste), 17-33 (numery nieparzyste), ul. Targowa 31-35 (numery nieparzyste), ul. Północna 3-13 (numery nieparzyste), ul. Czyżewskiego 38

2. od 30.05.2023 do 7.06.2023

  • ul. Zielona 1-13 (numery nieparzyste), ul. Wschodnia, ul. Czyżewskiego 42 i 44, ul. Olsztyńska 1 i 1a

3. od 31.05.2023 do 1.06.2023

  • ul. Czyżewskiego 13-23 (numery nieparzyste), ul. Harcerska 1-15, ul. Staszica 18 (MOPS)

4. od 19.06.2023 do 20.06.2023

  • ul. Słowackiego 10-13, ul. Hubala 2 i 4, al. Wyszyńskiego 10

5. od 19.06.2023 do 27.06.2023

  • ul. Gombrowicza 8 oraz 7-31 (numery nieparzyste) i 12-22 (numery parzyste), ul. Norwida 1-31, ul. Tuwima 7-21, ul. Prusa, ul. Baczyńskiego 4 i 6

6. od 19.06.2023 do 28.06.2023

  • ul. Gombrowicza 10, ul. Norwida 2

7. od 19.06.2023 do 29.06.2023

  • ul. Wschodnia 6-34 (numery parzyste)

8. od 19.06.2023 do 1.07.2023

  • ul. Gombrowicza 6, ul. Norwida 4 oraz 33-75, ul. Tuwima 1-5, ul. Hubala 1 i 6

9. od 19.06.2023 do 3.07.2023

  • ul. Wschodnia 1-37 (numery nieparzyste), ul. Olsztyńska 1 i 1a

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej przeprasza Odbiorców za wszelkie niedogodności.

Informacje dotyczące przerwy w dostawie ciepła (awaryjne, nieplanowane) publikowane są na bieżąco na stronie www.pec-belchatow.pl.
Szczegółowych informacji udziela pracownik Działu Ruchu Piotr Kwaśniewski pod numerem telefonu (044) 633 33 36 wew. 212 lub dyspozytor pod numerem telefonu 993.