Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 15.01.2007r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych, Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Bełchatowie informuje, że w związku z przebudową przyłącza ciepłowniczego do SP nr 12przy ul. Budryka, nastąpi przerwa w dostawie ciepła w terminie od 26.06.2023 do 31.07.2023. Czas przerwy może ulec skróceniu, a będzie on uzależniony od postępu prowadzonych prac.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej przeprasza Odbiorców za wszelkie niedogodności.

Informacje dotyczące przerwy w dostawie ciepła (awaryjne, nieplanowane) publikowane są na bieżąco na stronie www.pec-belchatow.pl.

Szczegółowych informacji udziela pracownik Działu Ruchu Piotr Kwaśniewski pod numerem telefonu (044) 633 33 36 wew. 212 lub dyspozytor pod numerem telefonu 993.