Przypominamy, że w związku z modernizacją kolejnych odcinków napowietrznej sieci ciepłowniczej biegnącej wzdłuż drogi Bełchatów – Rogowiec, o czym pisaliśmy w naszym wcześniejszym artykule, od dziś, tj. 14 czerwca do 18 czerwca nastąpi przerwa w dostawie ciepłej wody dla wszystkich Odbiorców PEC w Bełchatowie oraz OSiR Wawrzkowizna.

Za utrudnienia przepraszamy.

Czas przerwy będzie uzależniony od postępu prowadzonych prac i może ulec skróceniu dla niektórych Odbiorców.

Jednocześnie trwają prace związane z przebudową sieci ciepłowniczej wraz z wymianą węzłów cieplnych na osiedlu Czaplinieckim bl. 1–4. Dla mieszkańców osiedla przerwa potrwa dłużej, bo do 21 czerwca br.

Zaplanowane prace odbywają się w ramach projektu „Budowa i przebudowa systemu ciepłowniczego w Bełchatowie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 (POiŚ), Oś Priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, działanie 1.5.  Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu.