Z przyjemnością informujemy, że Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. jest związane z Regionalną Izbą Gospodarczą w Bełchatowie. Chcieliśmy Państwa o tym poinformować, aby podkreślić nasze zaangażowanie w rozwój gospodarczy naszego regionu oraz naszą gotowość do współpracy na rzecz wspólnego dobra.

RIG to dynamiczna organizacja skupiająca przedsiębiorców, instytucje oraz jednostki samorządu terytorialnego z naszego regionu. Jej celem jest wspieranie rozwoju lokalnej gospodarki, promowanie przedsiębiorczości oraz budowanie wspólnych platform do wymiany doświadczeń.

Przynależność do Regionalnej Izby Gospodarczej w Bełchatowie oznacza dla nas możliwość uczestnictwa w szeregu inicjatyw, szkoleń oraz projektów mających na celu rozwój biznesu w naszym regionie. To również szansa na budowanie silnych relacji z innymi przedsiębiorcami, co przekłada się na wzajemne wsparcie.

Jako członek RIG, nasza firma aktywnie uczestniczy w podejmowaniu decyzji dotyczących kierunku rozwoju gospodarczego naszego regionu. Wierzymy w siłę współpracy i jesteśmy zobowiązani do działania na rzecz dobra wspólnego. Przynależność do RIG to dla naszych Klientów dodatkowa pewność, że współpracują z firmą zaangażowaną w lokalny rozwój, odpowiedzialną społecznie i otwartą na innowacje.

Razem dla rozwoju, razem dla naszego regionu!