Z końcem maja rozpoczęły się prace budowlane na os. Czaplinieckim bl. 1–4. Obejmą one przebudowę około 300 m sieci ciepłowniczej wraz z likwidacją węzła grupowego, który zostanie zastąpiony czterema węzłami indywidualnymi. Zakończenie prac oraz odtworzenie terenu planowane jest na koniec czerwca br.

Trwają również prace modernizacyjne na kolejnych odcinkach napowietrznej sieci ciepłowniczej biegnącej wzdłuż drogi Bełchatów – Rogowiec, o których pisaliśmy w naszym wcześniejszym artykule.

Przypominamy, że w związku z pracami modernizacyjnymi sieci ciepłowniczej, nastąpią przerwy w dostawie ciepłej wody w poniższych terminach:

👉 wszyscy Odbiorcy PEC w Bełchatowie oraz OSiR Wawrzkowizna

od 14.06.2021 do 18.06.2021

👉 os. Czaplinieckie bl. 1–4

 od 14.06.2021 do 21.06.2021

Czas przerwy będzie uzależniony od postępu prowadzonych prac. Dołożymy wszelkich starań, by skrócić przerwę i zminimalizować związane z nią niedogodności.

Prace odbywają się w ramach projektu „Budowa i przebudowa systemu ciepłowniczego w Bełchatowie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 (POiŚ), Oś Priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, działanie 1.5. Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu.