Rozpoczęły się prace modernizacyjne kolejnych fragmentów sieci napowietrznej biegnącej wzdłuż drogi Bełchatów – Rogowiec. Magistrala ciepłownicza zyska nową izolację, dzięki czemu ograniczone zostaną straty ciepła na przesyle. Wymieniona zostanie także armatura oraz kompleksowo wyremontowane zostaną podpory magistrali. Zakończenie prac planowane jest na początek września br.

Pod koniec maja br. rozpoczną się także prace budowlane na os. Czaplinieckim bl. 1–4. Obejmą one przebudowę około 300 m sieci ciepłowniczej wraz z likwidacją węzła grupowego, który zostanie zastąpiony czterema węzłami indywidualnymi. Pozwoli to na bardziej precyzyjne dopasowanie parametrów dostarczanego ciepła do indywidualnych potrzeb obiektów, co w istotny sposób podniesie komfort użytkowania i zoptymalizuje koszty ogrzewania mieszkań.

W związku z planowanymi pracami modernizacyjnymi nastąpią przerwy w dostawie ciepła.

  • wszyscy Odbiorcy PEC w Bełchatowie oraz OSiR Wawrzkowizna
    od 14.06.2021 do 18.06.2021
  • os. Czaplinieckie bl. 1–4
    od 14.06.2021 do 21.06.2021

Więcej informacji o przerwach w dostawie ciepła znajdą Państwo w naszym wcześniejszym artykule.

Czas przerwy będzie uzależniony od postępu prowadzonych prac. Dołożymy wszelkich starań, aby  utrudnienia i uciążliwości wynikające z realizacji inwestycji trwały możliwie najkrócej.

Zaplanowane prace odbywają się w ramach projektu „Budowa i przebudowa systemu ciepłowniczego w Bełchatowie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 (POiŚ), Oś Priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, działanie 1.5. Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu, na które spółka PEC otrzyma dofinansowanie na poziomie 85% kosztów kwalifikowanych.