Na wybranych budynkach użyteczności publicznej i szkół w Bełchatowie montowane są tabliczki z napisem NO SMOG . To efekt zakończenia procesu certyfikacji systemu ciepłowniczego Bełchatowa pod względem emisji szkodliwych substancji do powietrza.

– Tabliczka na budynku z napisem NO SMOG to informacja dla sąsiadów i przechodniów, że ten budynek nie truje – mówi dr Adolf Mirowski z Instytutu Certyfikacji Emisji Budynków z Krakowa, odpowiedzialny za proces certyfikacji.  – A nie truje, bo nie emituje szkodliwych substancji do powietrza, co potwierdzają otrzymane certyfikaty redukcji niskiej i ogólnej emisji. Dzięki temu mieszkańcy Bełchatowa mogą oddychać bardziej czystym powietrzem – dodaje.

Ciepło systemowe dostarczane przez PEC Bełchatów to ponad 700 razy mniej rakotwórczego benzo(a)piranu, 186 razy mniej pyłów zawieszonych powodujących choroby płuc, a także 18,8 mniej dwutlenku węgla, w porównaniu do indywidualnego ogrzewania. Oznacza to, że budynki ogrzewane ciepłem systemowym uwalniają Bełchatów od smogu.

Dzięki dostawom ciepła systemowego do budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej, nie powstają w nich szkodliwe dla ludzi substancje. A nad sprawnym i bezpiecznym ogrzewaniem przez całą dobę czuwają pracownicy Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Bełchatowie. Nieruchomości te oznaczone zostaną symbolem NO SMOG oraz certyfikatami „Budynek bez smogu”, które znajdą się na drzwiach wejściowych budynków ogrzewanych ciepłem systemowym.

Wybierając ogrzewanie ciepłem systemowym dokonujemy świadomego wyboru, dzięki któremu wszyscy mieszkańcy Bełchatowa mogą oddychać bardziej czystym powietrzem.

Sprawdź, co możesz zrobić, aby ograniczyć niską emisję w zakładce Ciepło systemowe Miasta bez smogu.