Zakończyły się prace montażowe i odtworzeniowe na os. Czaplinieckim bl. 1–4 związane z realizacją projektu „Budowa i przebudowa systemu ciepłowniczego w Bełchatowie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 (POiŚ).

Przebudowa objęła około 300 metrów sieci ciepłowniczej wraz z likwidacją węzła grupowego i zastąpieniem go czterema węzłami indywidualnymi. Pozwoli to na bardziej precyzyjne dopasowanie parametrów dostarczanego ciepła do indywidualnych potrzeb obiektów, co w istotny sposób podniesie komfort użytkowania i zoptymalizuje koszty ogrzewania mieszkań.

To jeszcze nie koniec prac modernizacyjnych. Ciągle remontowane są kolejne odcinki napowietrznej magistrali ciepłowniczej biegnącej wzdłuż drogi Bełchatów – Rogowiec, o czym pisaliśmy w naszym wcześniejszym artykule. Na początku sierpnia rozpoczną się także prace budowalne związane z przebudową sieci ciepłowniczej na ulicach Sarniej, Zajęczej i Dzikiej.