W związku z usuwaniem awarii sieci ciepłowniczej w dniu 14.02.2023 r. w okolicy ul. Dąbrowskiego.

Informujemy, o możliwości występowania czasowo zielonego zabarwienia Rakówki. Jednakże zielona barwa nie wskazuje zagrożenia, a stan sanitarny wody jest w normie.

Służby techniczne PEC będą pracowały nieprzerwanie, do czasu usunięcia awarii i przywrócenia dostaw ciepła.

Bieżące informacje o przebiegu prac znajdziecie Państwo na www.pec-belchatow.pl lub
u Dyspozytora PEC Sp. z o.o., tel. 993 lub 044 6333336.

Jednocześnie PEC prosi wszystkich Odbiorców ciepła i mieszkańców miasta o informowanie Dyspozytora PEC o jakichkolwiek niepokojących Państwa zdarzeniach, mogących świadczyć o awarii sieci ciepłowniczej napowietrznej lub podziemnej – np. parowanie, wyciek gorącej wody itp.