Kontrast
Czcionka

Pogotowie ciepłownicze:
993

Kontakt:
44 633 33 36

Przetargi

Dodatkowe menu rozwiń

Przejdź

Informujemy, iż postępowania zakupowe w PEC Sp. z o.o. w Bełchatowie prowadzone są za pośrednictwem Platformy zakupowej Open Nexus

OpenNexusZasady:

Na podstawie Zarządzenia nr 7/2021 Prezesa PEC – Spółka z o.o. w Bełchatowie z dnia 12.02.2021 r. wprowadza się „Regulamin udzielania zamówień na roboty budowlane, dostawę materiałów i urządzeń oraz świadczenie usług” w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Spółka z oo. w Bełchatowie.

Do Regulaminu na podstawie Zarządzeń nr 21/2021 z dnia 31.05.2021r. oraz 17/2023 z dnia 15.05.2023r. Prezesa PEC Spólka z o.o. w Bełchatowie zostały wprowadzone zmiany.

Aktualna treść Regulaminu znajduje się w pliku poniżej:

Regulamin_Zamowien_PEC_2023.06.01.pdf


Lista przetargów

Filtruj listę przetargów

Pokaż przetargi:

Wyniki przetargu ZR/273/2024

Dodano: 12/04/2024

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bełchatowie jako Zamawiający, informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym ZR/273/2024.Pełna treść zawiadomienia:

Wyniki przetargu ZR/269/2024

Dodano: 07/03/2024

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bełchatowie jako Zamawiający, informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym ZR/269/2024.Pełna treść zawiadomienia:

Ogłoszenie o przetargu (ZR/269/2024)

Dodano: 02/02/2024

Przetarg nieograniczony na świadczenie usług koparko-ładowarki wraz z obsługą operatorską na rzecz Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Bełchatowie (ZR/269/2024). Tryb postępowania: Przetarg organizowany jest zgodnie z zasadami określonymi w „Regulaminie udzielania zamówień na roboty budowlane, dostawę materiałów i urządzeń oraz świadczenie usług dla PEC Sp. z o.o. w Bełchatowie”, udostępnionym Oferentom na stronach www.pec-belchatow.pl. […]

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ZP/087/2022

Dodano: 27/03/2023

Przedmiotem zamówienia jest:Likwidacja węzła grupowego i budowa węzłów indywidualnych – ul. Gombrowicza 10,ul. Norwida 2 w Bełchatowie Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia znajduje się pod adresem:https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:181134-2023:TEXT:PL:HTML

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ZP/086/2022

Dodano: 27/03/2023

Przedmiotem zamówienia jest:Budowa i przebudowa sieci ciepłowniczej:Zadanie 1:Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Wschodniej, Zielonej, Północnej w BełchatowieZadanie 2:Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z likwidacją węzłów grupowych od komory K-33/1 do budynków ul. Norwida 2, Norwida 4, Gombrowicza 10, os. Przytorze w Bełchatowie. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia znajduje się pod adresem:https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:182733-2023:TEXT:PL:HTML

Wyniki przetargu ZR/265/2023

Dodano: 20/03/2023

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bełchatowie jako Zamawiający, informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym ZR/265/2023. Pełna treść zawiadomienia.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (ZP/087/2022)

Dodano: 08/03/2023

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej ZP/087/2022 znajduje się na stronie internetowej postępowania. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-b9bf6ae1-6c95-11ed-aea3-5a7c432eaced

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (ZP/086/2022)

Dodano: 08/03/2023

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej ZP/086/2022 znajduje się na stronie internetowej postępowania. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-7fc045ac-6c94-11ed-abdb-a69c1593877c

Ogłoszenie o przetargu (ZR/265/2023)

Dodano: 21/02/2023

Przetarg nieograniczony na świadczenie usług koparko-ładowarki wraz z obsługą operatorską na rzecz Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Bełchatowie (ZR/265/2023). Tryb postępowania: Przetarg organizowany jest zgodnie z zasadami określonymi w „Regulaminie udzielania zamówień na roboty budowlane, dostawę materiałów i urządzeń oraz świadczenie usług dla PEC Sp. z o.o. w Bełchatowie”, udostępnionym Oferentom na stronach www.pec-belchatow.pl. […]

Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane – ZP-087-2022

Dodano: 27/01/2023

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonegona podstawie art. 132 ustawy z dnia 18 maja 2021 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710, z późn. zm.) [zwanej dalej także „ustawą” lub „pzp”]. W sprawach nieuregulowanych zapisami niniejszej SWZ, stosuje się przepisy wspomnianej ustawy. Przedmiotem zamówienia jest:Likwidacja […]

Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane – ZP-086-2022

Dodano: 27/01/2023

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 18 maja 2021 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710, z późn. zm.) [zwanej dalej także „ustawą” lub „pzp”]. W sprawach nieuregulowanych zapisami niniejszej SWZ, stosuje się przepisy wspomnianej ustawy. Przedmiotem zamówienia […]

Okresowe ogłoszenie informacyjne

Dodano: 18/11/2022

Ogłoszenie mające na celu skrócenie terminu składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane w zakresie budowy węzłów cieplnych Nr sprawy: ZP-087-2022 Likwidacja węzła grupowego i budowa węzłów indywidualnych – ul. Gombrowicza 10, ul. Norwida 2 w Bełchatowie Wstępne ogłoszenie informacyjne – treść https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:642326-2022:HTML:PL:HTML&tabId=1&tabLang=pl

Okresowe ogłoszenie informacyjne

Dodano: 18/11/2022

Ogłoszenie mające na celu skrócenie terminu składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane w zakresie budowy i przebudowy sieci ciepłowniczych Nr sprawy: ZP-086-2022 Budowa i przebudowa sieci ciepłowniczej w Bełchatowie Zadanie 1: Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Wschodniej, Zielonej, Północnej w Bełchatowie Zadanie 2: Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej […]

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (ZP/085/2022)

Dodano: 03/06/2022

Przedmiotem zamówienia jest:Likwidacja węzła grupowego i budowa węzłów indywidualnych – os. Dolnośląskie 222, 223, 224 w Bełchatowie Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia znajduje się pod adresem:https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:302662-2022:TEXT:PL:HTML

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (ZP/084/2022)

Dodano: 03/06/2022

Przedmiotem zamówienia jest:Budowa i przebudowa sieci ciepłowniczej: Zadanie 1:Budowa i przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej w obszarze ul. Krętej, Kaczkowskiego, Mickiewicza w Bełchatowie. W ramach projektu, w miejsce sieci kanałowej wysokich parametrów powstanie ok. 2,1 km sieci preizolowanej wysokich parametrów o średnicy DN125-DN25. Zadanie 2:2a – Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z likwidacją węzłów grupowych od […]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (ZP/084/2022)

Dodano: 12/05/2022

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej przetargu ZP/084/2022 znajduję się na stronie internetowej postępowania. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/38f39c85-4c19-4a13-acb6-cb7e83c1ee77

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (ZP/085/2022)

Dodano: 12/05/2022

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej przetargu ZP/085/2022 znajduję się na stronie internetowej postępowania. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/1d26292b-a1ec-46be-aa5e-913571b6b668

Informacja z otwarcia ofert (ZP/085/2022)

Dodano: 28/04/2022

Informacja z otwarcia ofert z dnia 28 kwietnia 2022r. znajduję się na stronie internetowej postępowania. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/1d26292b-a1ec-46be-aa5e-913571b6b668

Informacja z otwarcia ofert (ZP/084/2022)

Dodano: 28/04/2022

Informacja z otwarcia ofert z dnia 28 kwietnia 2022r. znajduję się na stronie internetowej postępowania. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/38f39c85-4c19-4a13-acb6-cb7e83c1ee77

Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane – ZP-085-2022

Dodano: 06/04/2022

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 18 maja 2021 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129, ze zm.) [zwanej dalej także „ustawą” lub „pzp”]. W sprawach nieuregulowanych zapisami niniejszej SWZ, stosuje się przepisy wspomnianej ustawy. Przedmiotem zamówienia jest:Likwidacja […]

Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane – ZP-084-2022

Dodano: 01/04/2022

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 18 maja 2021 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129, ze zm.) [zwanej dalej także „ustawą” lub „pzp”]. W sprawach nieuregulowanych zapisami niniejszej SWZ, stosuje się przepisy wspomnianej ustawy. Przedmiotem zamówienia jest:Budowa […]

Wyniki przetargu ZR/262/2022

Dodano: 01/03/2022

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bełchatowie jako Zamawiający, informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym ZR/262/2022. Pełna treść zawiadomienia.

Okresowe ogłoszenie informacyjne

Dodano: 08/02/2022

Ogłoszenie mające na celu skrócenie terminu składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane w zakresie budowy węzłów cieplnych Nr sprawy: ZP-085-2022 Wstępne ogłoszenie informacyjne – treść

Okresowe ogłoszenie informacyjne

Dodano: 08/02/2022

Ogłoszenie mające na celu skrócenie terminu składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane w zakresie budowy i przebudowy sieci ciepłowniczych Nr sprawy: ZP-084-2022 Wstępne ogłoszenie informacyjne – treść

Ogłoszenie o przetargu (ZR/262/2022)

Dodano: 03/02/2022

Przetarg nieograniczony na świadczenie usług koparko-ładowarki wraz z obsługą operatorską na rzecz Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Bełchatowie (ZR/262/2022). Tryb postępowania: Przetarg organizowany jest zgodnie z zasadami określonymi w „Regulaminie udzielania zamówień na roboty budowlane, dostawę materiałów i urządzeń oraz świadczenie usług dla PEC Sp. z o.o. w Bełchatowie”, udostępnionym Oferentom na stronach www.pec-belchatow.pl. […]

Ogłoszenie o przetargu (ZR/249/2021)

Dodano: 19/03/2021

Przetarg nieograniczony na:Projektowanie i budowa instalacji fotowoltaicznych w Bełchatowie (ZR/249/2021). Tryb postępowania: Przetarg organizowany jest zgodnie z zasadami określonymi w „Regulaminie udzielania zamówień na roboty budowlane, dostawę materiałów i urządzeń oraz świadczenie usług dla PEC Sp. z o.o. w Bełchatowie”, udostępnionym Oferentom na stronach www.pec-belchatow.pl. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:Projektowanie i budowa instalacji fotowoltaicznych w BełchatowieZadanie 1 Projekt i budowa […]

Wyniki przetargu ZR/245/2021

Dodano: 25/02/2021

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bełchatowie jako Zamawiający, informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym ZR/245/2021. Pełna treść zawiadomienia.

Ogłoszenie o przetargu (ZR/245/2021)

Dodano: 05/02/2021

Przetarg nieograniczony na świadczenie usług koparko-ładowarki wraz z obsługą operatorską na rzecz Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Bełchatowie (ZR/245/2021). Tryb postępowania: Przetarg organizowany jest zgodnie z zasadami określonymi w „Regulaminie udzielania zamówień na roboty budowlane, dostawę materiałów i urządzeń oraz świadczenie usług dla PEC Sp. z o.o. w Bełchatowie”, udostępnionym Oferentom na stronach www.pec-belchatow.pl. […]

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ZP/83/2020

Dodano: 21/01/2021

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Bełchatowie jako Zamawiający, zgodnie z art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) – publikuje ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu przetargowym ZP/083/2020. Pełna treść ogłoszenia.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ZP/82/2020

Dodano: 21/01/2021

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Bełchatowie jako Zamawiający, zgodnie z art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) – publikuje ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu przetargowym ZP/082/2020. Pełna treść ogłoszenia.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ZP/81/2020

Dodano: 21/01/2021

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Bełchatowie jako Zamawiający, zgodnie z art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) – publikuje ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu przetargowym ZP/081/2020. Pełna treść ogłoszenia

Informacja z otwarcia ofert (ZP/083/2020)

Dodano: 11/12/2020

Informacja z otwarcia ofert z dnia 11.12.2020 r.

Informacja z otwarcia ofert (ZP/081/2020)

Dodano: 03/12/2020

Informacja z otwarcia ofert z dnia 03.12.2020 r.

Ogłoszenie o przetargu (ZP/082/2020)

Dodano: 02/12/2020

Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych (ZP/082/2020). Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.). Przedmiot zamówienia: Budowa i przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej w ramach likwidacji węzła grupowego – os. Czaplinieckie bl. […]

Ogłoszenie o przetargu (ZP/083/2020)

Dodano: 26/11/2020

Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych (ZP/083/2020). Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.). Przedmiot zamówienia: Remont izolacji napowietrznej:Zadanie 1: Remont izolacji w celu zmniejszenia strat ciepła na sieci napowietrznej – […]

Ogłoszenie o przetargu (ZP/081/2020)

Dodano: 18/11/2020

Przetarg nieograniczony na projekt, wykonanie i dostawę węzłów cieplnych (ZP/081/2020). Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.). Przedmiot zamówienia: Likwidacja węzła grupowego i budowa węzłów indywidualnych – 4 szt. os. Czaplinieckie […]

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ZP/80/2020

Dodano: 28/04/2020

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Bełchatowie jako Zamawiający, zgodnie z art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) – publikuje ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu przetargowym ZP/080/2020. Pełna treść ogłoszenia

Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ZP/080/2020

Dodano: 03/04/2020

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Bełchatowie jako Zamawiający, zgodnie z art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) – publikuje zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ZP/080/2020. Pełna treść ogłoszenia.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ZP/79/2020

Dodano: 01/04/2020

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Bełchatowie jako Zamawiający, zgodnie z art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) – publikuje ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu przetargowym ZP/079/2020. Pełna treść ogłoszenia.

Informacja z otwarcia ofert (ZP/080/2020)

Dodano: 20/03/2020

Informacja z otwarcia ofert z dnia 20.03.2020r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ZP/78/2020

Dodano: 11/03/2020

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Bełchatowie jako Zamawiający, zgodnie z art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) – publikuje ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu przetargowym ZP/078/2020. Pełna treść ogłoszenia.

Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ZP/079/2020

Dodano: 06/03/2020

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Bełchatowie jako Zamawiający, zgodnie z art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) – publikuje zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ZP/079/2020. Pełna treść ogłoszenia.

Ogłoszenie o przetargu (ZP/080/2020)

Dodano: 05/03/2020

Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych (ZP/080/2020). Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.). Przedmiot zamówienia: Remont izolacji w celu zmniejszenia strat ciepła na sieci napowietrznej – odcinek od IIIS20 do […]

Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ZP/078/2020 – Zadanie 1

Dodano: 03/03/2020

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Bełchatowie jako Zamawiający, zgodnie z art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) – publikuje zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ZP/078/2020 w zakresie zadania 1. Pełna treść […]

Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ZP/078/2020 – Zadanie 2

Dodano: 24/02/2020

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Bełchatowie jako Zamawiający, zgodnie z art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) – publikuje zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ZP/078/2020 w zakresie zadania 2. Pełna treść […]

Wyniki przetargu ZR/240/2020

Dodano: 24/02/2020

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bełchatowie jako Zamawiający, informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym ZR/240/2020. Pełna treść zawiadomienia.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ZP/77/2019

Dodano: 20/02/2020

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Bełchatowie jako Zamawiający, zgodnie z art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) – publikuje ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu przetargowym ZP/077/2019. Pełna treść ogłoszenia.

Ogłoszenie o przetargu (ZP/079/2020)

Dodano: 12/02/2020

Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych (ZP/079/2020). Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.). Przedmiot zamówienia: Modernizacja wyeksploatowanych węzłów cieplnych oraz likwidacja węzłów grupowych i zastąpienie ich węzłami indywidualnymi: os. Dolnośląskie […]

Zakończony

Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ZP/077/2019

Dodano: 11/02/2020

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Bełchatowie jako Zamawiający, zgodnie z art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) – publikuje zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ZP/077/2019. Pełna treść ogłoszenia.