Kontrast
Czcionka

Pogotowie ciepłownicze:
993

Kontakt:
44 633 33 36

Aktualności

mężczyzna w kasku spawający rury ciepłownicze

Zmiana terminu zakończenia prac na ul. Tatrzańskiej

Dodano: 14/06/2022

W związku z warunkami atmosferycznymi nie dającymi się wcześniej przewidzieć, a które pojawiły się podczas rozbudowy sieci cieplnej w rejonie[...]

Budowa i przebudowa systemu ciepłowniczego w Bełchatowie – etap D

Dodano: 09/12/2020

Projekt Budowa i przebudowa systemu ciepłowniczego w Bełchatowie – etap D Projekt obejmuje likwidację istniejącej sieci kanałowej i zastąpienie jej[...]

Budowa i przebudowa systemu ciepłowniczego PEC Sp. z o.o. Bełchatów

Dodano: 09/12/2020

Projekt Budowa i przebudowa systemu ciepłowniczego PEC Sp. z o.o. Bełchatów Realizacja projektu obejmuje przebudowę i modernizację sieci ciepłowniczej w[...]

Budowa i przebudowa systemu ciepłowniczego w Bełchatowie

Dodano: 09/12/2020

Projekt Budowa i przebudowa systemu ciepłowniczego w BełchatowieProjekt obejmuje likwidację istniejącej sieci kanałowej i zastąpienie jej sieciami preizolowanymi, wymianę izolacji[...]

Przebudowa i modernizacja osiedlowych sieci ciepłowniczych w Bełchatowie

Dodano: 09/12/2020

Projekt Przebudowa i modernizacja osiedlowych sieci ciepłowniczych w Bełchatowie Projekt został zrealizowany w ramach POIiŚ 2007-2013, Priorytet IX: Infrastruktura energetyczna[...]