Kontrast
Czcionka

Pogotowie ciepłownicze:
993

Kontakt:
44 633 33 36

Aktualności

Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane – ZP-087-2022

Dodano: 27/01/2023

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonegona podstawie art. 132 ustawy z dnia 18 maja 2021[...]

Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane – ZP-086-2022

Dodano: 27/01/2023

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 18 maja[...]

Okresowe ogłoszenie informacyjne

Dodano: 18/11/2022

Ogłoszenie mające na celu skrócenie terminu składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane w zakresie[...]

Okresowe ogłoszenie informacyjne

Dodano: 18/11/2022

Ogłoszenie mające na celu skrócenie terminu składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane w zakresie[...]

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (ZP/085/2022)

Dodano: 03/06/2022

Przedmiotem zamówienia jest:Likwidacja węzła grupowego i budowa węzłów indywidualnych – os. Dolnośląskie 222, 223, 224 w Bełchatowie Ogłoszenie o udzieleniu[...]

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (ZP/084/2022)

Dodano: 03/06/2022

Przedmiotem zamówienia jest:Budowa i przebudowa sieci ciepłowniczej: Zadanie 1:Budowa i przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej w obszarze ul. Krętej, Kaczkowskiego, Mickiewicza[...]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (ZP/084/2022)

Dodano: 12/05/2022

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej przetargu ZP/084/2022 znajduję się na stronie internetowej postępowania. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/38f39c85-4c19-4a13-acb6-cb7e83c1ee77

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (ZP/085/2022)

Dodano: 12/05/2022

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej przetargu ZP/085/2022 znajduję się na stronie internetowej postępowania. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/1d26292b-a1ec-46be-aa5e-913571b6b668

Informacja z otwarcia ofert (ZP/085/2022)

Dodano: 28/04/2022

Informacja z otwarcia ofert z dnia 28 kwietnia 2022r. znajduję się na stronie internetowej postępowania. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/1d26292b-a1ec-46be-aa5e-913571b6b668

Informacja z otwarcia ofert (ZP/084/2022)

Dodano: 28/04/2022

Informacja z otwarcia ofert z dnia 28 kwietnia 2022r. znajduję się na stronie internetowej postępowania. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/38f39c85-4c19-4a13-acb6-cb7e83c1ee77