Ciepło systemowe sposobem na likwidację niskiej emisji

Czy wiesz, że Polska należy do jednego z najbardziej zanieczyszczonych państw w Europie? Jednym z powodów tej sytuacji jest tzw. niska emisja, czyli między innymi emisja pyłów i szkodliwych gazów pochodzącą z lokalnych kotłowni węglowych i domowych pieców, w których często spalane są także śmieci i różne odpady komunalne. W ten sposób w miastach tworzy się smog i wzrasta ryzyko chorób związanych z układem krążenia i oddychania.

Ciepło systemowe pomaga zwalczać niską emisję

Jednym ze sposobów likwidacji niskiej emisji i smogu w miastach jest przyłączenie budynków do systemu ciepłowniczego.

Efektem niskiej emisji jest zanieczyszczenie powietrza w mieście. Indywidualne źródła ciepła odpowiadają za 50 proc. emisji pyłów i ponad 80 proc. emisji rakotwórczego benzo(a)pirenu.  Zastępując indywidualne piece węglowe ciepłem systemowym można ograniczyć emisję pyłów zawieszonych niemal 50-krotnie, a benzo(a)pirenu ponad 150-krotnie (dane ICEB 2018) . W tym drugim przypadku oznacza to praktycznie całkowitą redukcję tego groźnego związku chemicznego. Potwierdzeniem tego faktu są certyfikaty redukcji emisji, które otrzymują producenci i dostawcy ciepła systemowego w całym kraju.

Certyfikaty redukcji emisji

Od 2017 roku prowadzona jest certyfikacja systemów ciepłowniczych w zakresie redukcji emisji substancji tworzących tzw. niską emisję. Każda z certyfikowanych firm dostarczających ciepło systemowe otrzymuje dwa dokumenty:
Certyfikat redukcji ogólnej emisji – wskazujący na to ile mniej zanieczyszczeń emitowanych jest w danym systemie ciepłowniczym w porównaniu z indywidualną produkcją ciepła. Krotność redukcji emisji wykazywana jest dla następujących zanieczyszczeń: całkowity pył zawieszony (TSP), benzoapiren B(a)P, dwutlenek węgla (CO2), tlenki siarki (SO2/SOX), tlenki azotu (NOX) oraz tlenek węgla (CO).
Certyfikat redukcji niskiej emisji – przeznaczony dla budynków podłączonych do certyfikowanego systemu. Wskazuje na to, ile razy mniej zanieczyszczeń powstaje w miejscu zamieszkiwania ludzi, dzięki dostawom ciepła systemowego. Redukcja zanieczyszczeń wykazywana jest dla najgroźniejszych składników smogu: pyłów zawieszonych (TSP) i benzoapirenu B(a)P oraz dla dwutlenku węgla (CO2).
Ponadto budynki przyłączone do certyfikowanego systemu oznaczane mogą być specjalnymi tabliczkami NO SMOG, wydawanymi przez Instytut Certyfikacji Emisji Budynków – podmiot, który prowadzi proces certyfikacji.
W ramach procesu certyfikacji ocenie podlegają szkodliwe substancje emitowane do atmosfery: całkowity pył zawieszony (TSP), benzoapiren B(a)P, dwutlenek węgla CO2, tlenki siarki SO2/ SOX, tlenki azotu NOX oraz tlenek węgla CO. Badane są także takie parametry jak: wysokość komina od poziomu gruntu, średnioważona sprawność przesyłu ciepła w sieci ciepłowniczej, roczna produkcja ciepła (liczona na granicy jego wytwórcy), roczny pobór energii elektrycznej z sieci (na potrzeby wytwórcy ciepła). Zebrane dane porównywane są z referencyjnym budynkiem wyposażonym w średnioważoną statystyczną kotłownię węglową o mocy  od 1 do 100 kW. Analiza tego typu obiektów, znajdujących się w Polsce, przeprowadzona została przez ICEB. Celem takiego porównania jest wykazanie, że produkcja ciepła w ciepłowniach i elektrociepłowniach zawodowych jest mniej szkodliwa dla mieszkańców miast.
Więcej  informacji o procesie certyfikacji systemu ciepłowniczego Bełchatowa znajdziesz tutaj.

 

Ty też masz wpływ na klimat

Jeżeli, mieszkając w mieście, korzystasz dziś z rozwiązań indywidualnego ogrzewania, np. pieców węglowych i masz już dość uciążliwości z tym związanych, zacznij działać. Jeśli zależy ci na ochronie środowiska i własnym zdrowiu pomyśl o zmianie sposobu ogrzewania na ciepło systemowe. Jeśli twoją rzeczywistość wypełniają trujące kłęby szarego dymu z tysięcy kominów w mieście, zmień ją! Omów temat z zarządcą Twojego budynku lub sam skontaktuj się z dostawcą ciepła systemowego w Twoim mieście i dowiedz się o możliwość przyłączenia budynku do sieci. Wybierz komfort, bezpieczeństwo i ekologię! Powiedz NIE niskiej emisji!

Czy wiesz, że ciepło systemowe wg unijnych norm, uznawane jest za jeden z najbardziej ekologicznych sposobów ogrzewania, szczególnie gdy produkowane jest w kogeneracji. To sposób na czystsze powietrze w mieście. To naturalny wybór jeśli chcesz cieszyć się piękną zielenią w mieście i móc bez obaw wyjść na spacer z dzieckiem. Wybór ciepła systemowego to inwestycja w przyszłość.

Więcej informacji znajdziesz na www.cieplosystemowe.pl