Kontrast
Czcionka

Pogotowie ciepłownicze:
993

Kontakt:
44 633 33 36

Efektywność energetyczna

Dodatkowe menu rozwiń

Przejdź

Efektywność energetyczna

Zgodnie z Ustawą Prawo Energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 716) oraz Ustawą o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 r. (Dz.U. z 2021 r., poz. 468 i 868 z późn. zm.) Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bełchatowie podejmuje działania w celu poprawy efektywności energetycznej bełchatowskiego systemu ciepłowniczego.

W trosce o środowisko naturalne spółka stosuje obowiązujące przepisy prawne oraz pozostałe wymagania związane z wykorzystaniem, wydajnością i zużyciem energii w ramach prowadzonej działalności.

Główne cele polityki energetycznej spółki:

 • racjonalne zarządzanie energią poprzez identyfikację i kontrolę energochłonnych obszarów działalności
 • efektywna eksploatacja miejskiego systemu ciepłowniczego oraz zapewnienie odpowiedniego stanu infrastruktury towarzyszącej w celu ciągłego doskonalenia wyniku energetycznego
 • monitorowanie pracy miejskiej sieci ciepłowniczej oraz bieżącego stanu infrastruktury towarzyszącej w celu optymalizacji wymaganych parametrów i ograniczanie zużycia zasobów naturalnych
  Szczegółowe informacje o osiągniętym efekcie energetycznym w wyniku realizowanych inwestycji przebudowy i modernizacji sieci ciepłowniczej w Bełchatowie znajdują się w zakładce Projekty unijne
  Ważnym efektem realizacji przedsięwzięć modernizacyjnych sieci ciepłowniczej jest poprawa wydajności energetycznej bełchatowskiego systemu ciepłowniczego poprzez zmniejszenie strat energii powstających w procesie przesyłania i dystrybucji ciepła oraz zmniejszenie ryzyka powstawania awarii w kolejnych latach.
 • wykorzystanie nowoczesnych, energooszczędnych technologii, urządzeń i usług w celu poprawy wyniku energetycznego
 • ciągłe poszukiwanie nowych rozwiązań pozwalających na poprawę wyniku energetycznego oraz doskonalenie systemu zarządzania energią
 • rozwijanie świadomości energetycznej wśród klientów i pracowników firmy
  Szczegółowe informacje na temat poprawy efektywności energetycznej zostały opisane na stronie www.pec-belchatow.pl w zakładce Ogrzewaj mądrze oraz Nie marnujmy ciepła

Średnie zużycie ciepła w GJ za 2023 r. na 1 kW mocy zamówionej
w grupach taryfowych z podziałem na kategorie obiektów       

Grupa Taryfowa/ Kategoria wg obiektówB1
(GJ/kW)
B3
(GJ/kW)
C2
(GJ/kW)
C4
(GJ/kW)
Wielorodzinne8,20
6,80
8,37
7,76
Indywidualne
5,13
 6,48
6,09
Oświatowe
5,94
5,22
 6,01
Handlowo-Usługowe
4,26
3,34
7,79
11,80
Przemysłowe
3,85
   
Użyteczności Publicznej
3,95
5,35

6,45
Średnie w grupie taryfowej
5,22
5,18
7,55
7,62

Przykład:                                                                                                                  
Odbiorca Indywidualny grupa taryfowa B1 z mocą zamówioną 12 KW*                                                          

12 kWx5,13 GJ/kW=61,56 GJ                                                                                                

Średnie zużycie roczne ciepła Odbiorcy w Grupie Taryfowej B1 dla obiektu domek jednorodzinny przy mocy zamówionej 12 kW wynosi 61,56 GJ.                                                                                                        

*Moc zamówiona znajduje się Kompleksowej Umowie Sprzedaży Ciepła Odbiorcy.