Kontrast
Czcionka

Pogotowie ciepłownicze:
993

Kontakt:
44 633 33 36

Ochrona danych osobowych

Dodatkowe menu rozwiń

Przejdź

Dane osobowe są to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne. Jeżeli jednak uzyskanie powyższych informacji wymagałoby nadmiernych kosztów, czasu lub działań nie uważa się ich za dane osobowe.

W praktyce danymi osobowymi mogą być wszelkie dane dotyczące osoby poczynając od adresu IP komputera, a na odciskach palców kończąc. Dane osobowe możemy znaleźć w dowodzie osobistym czy paszporcie, ale daną osobową jest również numer telefonu, adres email oraz login na portalach społecznościowych.

RODO (ang. GDPR) to inaczej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Nowe przepisy będą stosowane od 25 maja 2018 r. 

Zasady, na jakich będzie się odbywało przetwarzanie Państwa danych osobowych w myśl nowego rozporządzenia (RODO). 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Bełchatowie, ul. Wojska Polskiego 132. 

W PEC Sp. z o.o. powołano Inspektora Ochrony Danych (IOD). W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych dotyczących Państwa, proszę nie wahać się skontaktować z nim pod adresem: daneosobowe@pec-belchatow.pl. 

Podstawa przetwarzania danych osobowych

 1. Na podstawie art. 6 ust.1 lit. b), c) oraz lit. e) RODO w celu:
  1. zawarcia i wykonania umów sprzedaży ciepła,
  2. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,
 2. Na podstawie prawnie uzasadnionego interesu PEC Sp. z o.o. , art. 6 ust.1 lit. f) RODO w celu:
  1. obrony i dochodzenia roszczeń (np. odszkodowania z tytułu uszkodzenia mienia itp.),
  2. monitoringu wizyjnego działającego na terenie PEC Sp. z o.o.,
 3. Na podstawie odrębnej zgody, art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w celu:
  1. marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych PEC Sp. z o.o.,
  2. usługi Elektronicznego Biura Obsługi Klienta e-PEC,
  3. świadczenia usług serwisu www.pec-belchatow.pl (dane zawarte w plikach cookies).

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty związane z dochodzeniem roszczeń oraz obsługą szkód majątkowych, banki, operatorzy pocztowi, kurierzy oraz kancelarie notarialne.

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

Okres przechowywania Państwa danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:

 • zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących PEC Sp. z o.o.,
 • wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych, rachunkowych),

Dane osobowe przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu PEC Sp. z o.o. dla monitoringu wizyjnego przez okres 30 dni.

Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania. W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych związanych z funkcjonowaniem usługi e-PEC, dane będą przetwarzane jedynie przez okres obowiązywania umowy sprzedaży ciepła.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w Polsce lub innym kraju członkowskim Unii Europejskiej, właściwym ze względu na miejsce pobytu.

Podanie przez Państwo danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy lub jest dobrowolne na zasadzie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych. Nie podanie danych uniemożliwi zawarcie umowy sprzedaży energii cieplnej.

Informujemy, że dane osobowe są pozyskiwane również ze źródeł publicznie dostępnych (wypisy z ewidencji gruntów i budynków, rejestr Elektroniczne Księgi Wieczyste oraz rejestry KRS i CEIDG ), w celu wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym.

Państwa dane nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie podlegają profilowaniu.