Kontrast
Czcionka

Pogotowie ciepłownicze:
993

Kontakt:
44 633 33 36

Plan wprowadzania ograniczeń

Dodatkowe menu rozwiń

Przejdź

Plan wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu ciepła dla odbiorców końcowych systemu ciepłowniczego Miasta Bełchatowa

Niniejszy plan wprowadzenia ograniczeń w dostarczaniu i poborze ciepła, na podstawie art. 11 ust. 6 i 6a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo Energetyczne (Dz. U. 2021 poz. 716 z późn. zm.), został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzenia ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła (Dz. U.2021 r. poz. 2209) oraz został uzgodniony przez Wojewodę Łódzkiego dnia 28 czerwca 2022r. (uzgodnienie RT-II.731.10.2022).


PLIKI DO POBRANIA: