Kontrast
Czcionka

Pogotowie ciepłownicze:
993

Kontakt:
44 633 33 36

Polityka Prywatności

Dodatkowe menu rozwiń

Przejdź

Warunki ogólne

 1. Niniejsza Polityka Prywatności informuje o sposobach ochrony danych osobowych Użytkowników
  Serwisu („Użytkownicy”) znajdującego się pod adresem elektronicznym pec-belchatow.pl, zwanego dalej „Serwisem”
 2. Zawartość stron Serwisu stanowi własność Administratora danych i jest prawnie chroniona.
 3. Serwis internetowy ma charakter informacyjny. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
  w Bełchatowie dokłada wszelkich starań, aby prezentowane dane były możliwie kompletne
  i aktualne.
 4. W celu korzystania z Serwisu Użytkownik powinien posiadać komputer lub urządzenie
  z zainstalowanym oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie stron internetowych oraz dostęp do Sieci Internet. Dostęp do Serwisu może odbywać się przy wykorzystaniu najpopularniejszych przeglądarek internetowych.
 5. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bełchatowie oświadcza, że strony Serwisu
  są wolne od treści naruszających prawa osób trzecich lub obowiązujące przepisy prawa.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”)

Mechanizm cookies

Pliki cookies to dane informatyczne, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu (osoby odwiedzającej) i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych (WWW). Pliki cookies mogą być wykorzystywane na stronach internetowych PEC Sp. z o.o. w Bełchatowie w celu dostosowania ich zawartości do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z tych stron. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb oraz zapamiętać w urządzeniu decyzje użytkownika dotyczące wyświetlanych treści i np. nie wyświetlać ponownie komunikatów jeżeli użytkownik potwierdził już zapoznanie się z nimi.

Kwestie włączenia lub wyłączenia obsługi plików cookies zależą od konfiguracji przeglądarki i mogą być samodzielnie modyfikowane przez Użytkownika. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików cookies do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.

Jak zarządzać plikami cookies?

Informacje o sposobie wyłączenia plików Cookie w najpopularniejszych przeglądarkach komputerowych dostępne są na stronie: jak wyłączyć cookie lub u jednego ze wskazanych dostawców:

Gromadzenie danych

Serwis gromadzi dane o Użytkownikach. Cześć danych jest gromadzona automatycznie i anonimowo, a część danych to dane osobowe podane dobrowolnie przez Użytkowników w trakcie zapisywania się do poszczególnych usług oferowanych przez Serwis.

Anonimowe dane gromadzone automatycznie:

 • Adres IP
 • Typ przeglądarki
 • Rozdzielczość ekranu
 • Przybliżona lokalizacja
 • Otwierane podstrony serwisu
 • Czas spędzony na odpowiedniej podstronie serwisu
 • Rodzaj systemu operacyjnego
 • Adres poprzedniej podstrony
 • Adres strony odsyłającej
 • Język przeglądarki
 • Prędkość łącza internetowego
 • Dostawca usług internetowych

Dane gromadzone podczas rejestracji:

 • Imię / nazwisko /
 • Numer telefonu (adres e-mail)
 • Adres IP (zbierane automatycznie)

Dodatkowo informujemy, że poprzez nasza stronę gromadzone są również dane przez Google Analytics. Google Analytics gromadzi własne pliki cookie, czyli dane związane z urządzeniem oraz przeglądarką, adresem IP i działaniami użytkownika w witrynie lub aplikacji, by mierzyć i raportować statystyki interakcji użytkowników z witrynami lub aplikacjami, które korzystają z Google Analytics. Użytkownicy strony www mogą dostosowywać pliki cookie i gromadzone dane za pomocą takich funkcji jak: ustawienia plików cookie, identyfikator User-ID, Import danych i platforma Measurement Protocol.

Ochrona danych osobowych

Dane osobowe

Informacje dotyczące ogółu zasad przetwarzania danych osobowych przez PEC Sp. z o.o. w Bełchatowie znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej: www.pec-belchatow.pl w sekcji „FIRMA – Ochrona Danych Osobowych”.

Informujemy, że dane zbierane przez Serwis oraz zamieszczone na stronie formularze są przetwarzane przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Bełchatowie, ul. Wojska Polskiego 132.

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możesz skontaktować się z nami również mailowo pod adresem: daneosobowe@pec-belchatow.pl

Dane osobowe Użytkowników Serwisu będą przetwarzane w następujących celach i na podstawie:

Cel przetwarzaniaPodstawa prawna oraz okres przechowywania danych:

Zapewnienie dostępu do Serwisu i możliwości
z niego korzystania (przetwarzanie plików cookies).

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora
Dane będą przetwarzane przez okres określony w Polityce Prywatności lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
Wyrażenie sprzeciwu może nastąpić jedynie przez zmianę ustawień przeglądarki użytkownika końcowego, która uniemożliwi gromadzenie informacji z wykorzystaniem plików cookies.

Przetwarzanie danych w ramach profilu Ciepła Strona
Życia w Bełchatowie na portalu społecznościowym
Facebook.

art. 6 ust. 1 lit. f RODO
Dane są współadministrowane przez PEC Sp. z o.o. w Bełchatowie i portal
Facebook.
Dane będą przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Rozpatrywanie skarg, wniosków i reklamacji zgłoszonych za pomocą formularza zgłoszeń.

art. 6 ust. 1 lit. b, c oraz f RODO
Przez czas trwania umowy lub do czasu upływu rękojmi lub rozliczenia reklamacji.

Rejestracja konta użytkownika w Elektronicznym Biurze Obsługi Klienta e-PEC za pomocą formularza

art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO
Przez czas trwania umowy sprzedaży ciepła lub do czasu rezygnacji z konta użytkownika w e-PEC.

Odbiorcy danych

Co do zasady jedynym odbiorcą danych osobowych podawanych przez Użytkowników jest Administrator. Dane gromadzone w ramach świadczonych usług nie są odsprzedawane podmiotom trzecim.

W związku z prowadzeniem Serwisu, dostęp do Państwa danych osobowych (na podstawie Umowy powierzenia przetwarzania danych) mogą posiadać firmy hostingowe, świadczące usługi hostingu lub usług pokrewnych dla PEC Sp. z o.o. w Bełchatowie.

Dane gromadzone i przetwarzane w Serwisie są przechowywane i przetwarzane w infrastrukturze usługodawcy zlokalizowanej w Polsce.

W związku ze specyfikacją portalu Facebook, informacje o osobach obserwujących fanpage, o polubieniach, a także treść komentarzy, posty i inne informacje dostarczane przez użytkowników są jawne.

Dane udostępnione przez użytkowników na portalu Facebook mogą być przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego z zastosowaniem stosowanych przez Facebook klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską i decyzji Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do określonych krajów, zgodnie z z zasadami określonymi przez Facebook pod adresem: https://www.facebook.com/about/privacy

W przypadku reklam, które wyświetlane są na Facebooku zasady przekazywania danych określone są w „Informacjach o reklamach i wykorzystywaniu danych”, ze szczegółami możesz zapoznać się pod poniższym linkiem: https://www.facebook.com/ads/about/?entry_product=ad_library.

Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych

Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez PEC Sp. z o.o., przysługuje prawo do:

 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 • usunięcia swoich danych,
 • ograniczenia przetwarzania swoich danych,
 • przenoszenia swoich danych – jeśli podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO) lub umowa (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych – jeśli podstawą prawną ich przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Ponadto osobie, której dane są przetwarzane przez PEC Sp. z o.o. w Bełchatowie, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Więcej informacji o prawach przysługujących osobom, których dane dotyczą, zawierają przepisy art. 12–23 RODO.

Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany

Dane osobowe przetwarzane w PEC Sp. z o.o. w Bełchatowie nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (w tym profilowaniu) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, które wywołałyby skutki prawne lub w podobny sposób wpływałyby na jakiekolwiek skutki wobec Użytkowników.

Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta (e-PEC)

Serwis internetowy e-PEC pozwala uzyskać Klientom PEC Bełchatów stały dostęp do aktualnych danych o dowolnej porze dnia. Rozwiązanie to pozwala zaoszczędzić czas poprzez szybki i bezpieczny kontakt z naszą spółką bez wychodzenia z domu. Regulacje dotyczące uzyskiwania dostępu do system e-PEC znajdziecie Państwo w regulaminie na naszej stronie internetowej www.pec-belchatow.pl w sekcji OBSŁUGA KLIENTA – e-PEC.

Bezpieczeństwo w sieci

Zachęcamy Państwa również do zapoznania się z informacjami dotyczącymi ogólnego bezpieczeństwa korzystania z internetu. Poradnik znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej www.pec-belchatow.pl w sekcji OBSŁUGA KLIENTA – Bezpieczeństwo w sieci.

Zmiany w Polityce Prywatności

Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, jeśli wymagać tego będą przepisy prawa lub zmiany wprowadzane w Serwisie. O stosownych zmianach oraz dacie ich wejścia w życie Administrator danych powiadomi użytkowników, w szczególności poprzez zamieszczenie komunikatu na stronie Serwisu.