Kontrast
Czcionka

Pogotowie ciepłownicze:
993

Kontakt:
44 633 33 36

Sprawozdania – efektywny energetycznie system ciepłowniczy

Dodatkowe menu rozwiń

Przejdź

Wskaźniki dla PEC Sp. z o. o. w Bełchatowie

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Bełchatowie publikuje sprawozdanie z działań mających na celu osiągnięcie efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego, o którym mowa w art. 7b ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2022r poz. 1385, z późn. zm.) za rok: