Kontrast
Czcionka

Pogotowie ciepłownicze:
993

Kontakt:
44 633 33 36

Pion Dyrektora Technicznego

Dodatkowe menu rozwiń

Przejdź

Dział Nadzoru i Inwestycji

Kierownik: Wacław Tabin
Kontakt:
+48 44 633 33 36, w. 280
e-mail: nadzor@pec-belchatow.pl

Zakres realizowanych zadań:

 1. Planowanie i realizacja inwestycji, modernizacji i remontów.
 2. Koordynacja i nadzór nad realizacją inwestycji, modernizacji i remontów w aspekcie formalnym i technicznym.
 3. Kontrola urządzeń i odbiorców.
 4. Kompleksowa obsługa potencjalnego odbiorcy ciepła w zakresie:
  – rozpatrywania i rejestrowania wniosków o przyłączenie do sieci ciepłowniczej
  – opracowania koncepcji budowy sieci i przyłączy z przeprowadzeniem uzgodnień terenowych
  – przygotowania dokumentacji
 5. Wydawanie warunków technicznych na budowę sieci i węzłów.
 6. Doradztwo techniczne i inwestycyjne.

Dział Ruchu

Kierownik: Paweł Piotrowski
Kontakt:
(44) 633 33 36, w. 210
e-mail: ruch@pec-belchatow.pl

Zakres realizowanych zadań:

 1. Przesył i dystrybucja ciepła. Koordynacja pracy systemu ciepłowniczego i działania interwencyjne w przypadkach zakłóceń i awarii w jego funkcjonowaniu.
 2. Inwestycje, modernizacje i remonty.
 3. Obsługa Klienta:
  – realizacja zgłoszeń i reklamacji
  – realizacja wniosków o zmianę mocy cieplnej w zakresie regulacji
  – realizacja odcięć odbiorców
  – eksploatacja i konserwacja węzłów cieplnych na podstawie umów i zleceń zewnętrznych
 4. Nadzór nad pracą Pogotowia Ciepłowniczego.

Dział Serwisowy

Kierownik: Grzegorz Próchnicki
Kontakt:
+48 44 633 33 36, w. 220
e-mail: serwis@pec-belchatow.pl

Zakres realizowanych zadań:

 1. Inwestycje, modernizacje i remonty
 2. Nadzór nad sprzętem kontrolno-pomiarowym
  – nadzór nad legalizacją liczników ciepła
  – montaż i wymiana liczników ciepła u nowych odbiorców oraz w celach legalizacyjnych i awaryjnych
  – kontrola i nadzór nad prawidłowością pracy sprzętu kontrolno-pomiarowego
 3. Obsługa Klienta:
  – realizacja zgłoszeń i reklamacji
  – realizacja wniosków o zmianę mocy cieplnej w zakresie regulacji
  – realizacja odcięć odbiorców
  – podłączanie nowych odbiorców
 4. Wykonawstwo i modernizacje urządzeń i instalacji cieplnych na zlecenie zewnętrzne, w szczególności budowa węzłów u odbiorców indywidualnych. Opracowanie dokumentacji technicznej w tym zakresie.
 5. Zapoznanie klienta z ofertą handlowo-usługową Spółki, w szczególności w zakresie budowy węzłów cieplnych. Doradztwo techniczne i inwestycyjne dla potencjalnego odbiorcy ciepła.