Kontrast
Czcionka

Pogotowie ciepłownicze:
993

Kontakt:
44 633 33 36

Polityka jakości

Dodatkowe menu rozwiń

Przejdź

Nadrzędnym celem Polityki Jakości w naszym przedsiębiorstwie jest dążenie do spełnienia aktualnych i przyszłych oczekiwań Klientów w zakresie wysokiej niezawodności dostawy ciepła systemowego. Zapewniając oczekiwany komfort cieplny naszym Klientom, zachowujemy najwyższe standardy jakościowe przy jak najniższych kosztach.

Polityka Jakości w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej realizowana jest w ramach Systemu Zarządzania Jakością spełniającego wymagania międzynarodowej normy ISO 9001.

Główne kierunki działania w celu zagwarantowania pełnego zadowolenia naszego Klienta to:

 • Zabezpieczanie i rozwijanie infrastruktury pozwalające na realizację bieżącej i planowanej działalności przedsiębiorstwa,
 • Wdrażanie nowych rozwiązań technicznych mających na celu optymalizację procesu przesyłania ciepła systemowego,
 • Zapewnienie kompetentnej kadry oraz opracowanie i wdrożenie skutecznych metod rozwoju zawodowego pracowników,
 • Optymalne określenie potrzeb oraz wybór najkorzystniejszej oferty usług,
 • Zapewnienie wysokiej niezawodności dostawy ciepła systemowego dla wszystkich odbiorców zgodnie z zawartymi umowami i Standardami Jakościowymi Obsługi Odbiorców,
 • Zapewnienie profesjonalnej i życzliwej obsługi Klienta zgodnej z mającymi zastosowanie wymaganiami: prawnymi, normatywnymi oraz innymi regulacjami.

Realizujemy je poprzez:

 • Zaangażowanie pracowników i najwyższego kierownictwa w pracę na rzecz stałego podnoszenia jakości usług na coraz wyższym poziomie
 • Ciągłe podnoszenie kwalifikacji, wiedzy, świadomości pracowników, również w zakresie problematyki bezpieczeństwa danych osobowych, oraz ich identyfikacji z przedsiębiorstwem
 • Doskonalenie procesów technologicznych poprzez stosowanie nowoczesnych rozwiązań technicznych
 • Współpracę z Klientami, stałe poznawanie ich potrzeb i oczekiwań w celu poprawy i udoskonalania skuteczności naszych działań przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych Klientów
 • Tworzenie wzajemnie korzystnych relacji z dostawcami
 • Zobowiązanie do ciągłego doskonalenia skuteczności Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą ISO 9001 
 • Planowanie i wdrażanie działań przy uwzględnieniu ryzyk i szans.

Gwarancją realizacji naszej Polityki Jakości jest powszechna świadomość wśród pracowników naszego przedsiębiorstwa, że każdy z nas odpowiedzialny jest za jakość świadczonych usług i tylko ciągłe, efektywne i skuteczne doskonalenie otwiera drogę do dalszego rozwoju oraz umożliwia utrzymanie konkurencyjnej przewagi na rynku ciepłowniczym.