PEC rusza z przebudową sieci ciepłowniczej

Czytaj więcej...Spółka PEC w Bełchatowie kontynuuje realizację projektu „Przebudowa i modernizacja osiedlowych sieci ciepłowniczych w Bełchatowie”, na który otrzymała ponad 10 milionów zł dotacji.

 

W roku 2018 w ramach otrzymanego dofinansowania  zaplanowano wykonanie następujących zadań:

  • Budowa i przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z likwidacją węzłów grupowych w rejonie ul. Mielczarskiego oraz na os. Budowlanych do bloków nr. 3, 4, 5, 10, 11, 12
  • Budowa i przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej od komory K-15 do K-20/1 (rejon nowo projektowanej ulicy Kopeckiego)
  • Modernizacja węzłów indywidualnych w blokach 137 B, C, D, E na osiedlu Dolnośląskim.

Inne inwestycje, jakie zaplanowała spółka na rok 2018 to:

  • Budowa sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych w rejonie ulic: Ludwikowska, Kaczeńcowa, Zamoście, Różana, Deyny, Górskiego i Czecha w Bełchatowie
  • Budowa sieci niskich parametrów w rejonie ulic: Łokietka, Chrobrego, Jadwigi, Jagiełły

Projekt „Budowa i przebudowa systemu ciepłowniczego w Bełchatowie” realizowany jest   w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ), Oś Priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Działanie 1.5. Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu. Umowa na dofinansowanie została podpisana w czerwcu 2017 r.

Zakończenie wszystkich  prac planowane jest przed rozpoczęciem kolejnego sezonu grzewczego.

Akcja Wymiany ciepła dobiegła końca

Czytaj więcej...

Wraz z wiosną przyszedł czas zakończenia akcji Wymiany Ciepła w Bełchatowie. Dziękujemy wszystkim mieszkańcom, którzy włączyli się do akcji. Punkty wymiany ciepła były dostępne od 1 grudnia niemal do końca marca br.

 

Wymiana ciepła to nie tylko jeden ze sposobów przekazywania energii, to także nazwa akcji zorganizowanej po to, by dzielić się ciepłymi ubraniami z potrzebującymi. Akcja znalazła w naszym mieście wielu zwolenników. Od momentu ustawienia specjalnych wieszaków w różnych punktach miasta, niemal codziennie można było zobaczyć dziesiątki „nowych” ubrań, które sukcesywnie znikały.

Jak się okazuje, mieszkańcy Bełchatowa mają nie tylko wielkie szafy, lecz także wielkie i ciepłe serca. Dzięki temu osoby potrzebujące ciepła mogły się ogrzać w mroźne dni nie tylko ciepłymi ubraniami, lecz także ciepłem płynącym z chęci pomagania.

Przypominamy, że nadal funkcjonują całoroczne punkty wymiany ciepła - w bełchatowskim MOPS (już niedługo w nowej lokalizacji) oraz miejskiej jadłodajni przy Fundacji "Solidarni". W końcu wymiana ciepła wcale nie musi kończyć się wraz z ustaniem mrozów.

 

W przyszłym roku wracamy z nową energią! Dużo ciepła!

Wyniki przetargu ZP/071/2018

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Bełchatowie jako Zamawiający, zgodnie z art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) - informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym ZP/071/2018.

 

Pełna treść zawiadomienia.