Przywrócono dostawy ciepła przy ul. Mazurskiej

Informujemy, że awaria sieci ciepłowniczej na ul. Mazurskiej została usunięta i o 15.20 przywrócono dostawy ciepła dla mieszkańców ulic:

  • Łęczycka 22–32 (parzyste),
  • Mazurska 9–13 (nieparzyste) oraz 2–10 (parzyste)
  • Warszawska 1–7 (nieparzyste), 21, 28–48 (parzyste)
  • Mazowiecka 22

Przepraszamy za utrudnienia.

Ogłoszenie o przetargu (ZP/071/2018)

Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych (ZP/071/2018).

 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.).

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Budowa i przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej od komory K-15 do K-20/1. W ramach projektu, w miejsce 0,6 km sieci kanałowej wysokich parametrów o średnicy DN400 powstanie 0,6 km sieci preizolowanej wysokich parametrów o średnicy DN400.

 

Ww. robota budowlana jest ujęta w pkt. 7 Harmonogramu Realizacji Projektu pn. „Budowa i przebudowa sieci ciepłowniczych w Bełchatowie”, współfinansowanego w ramach działania 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu, oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki; Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Nr umowy: POIS.01.05.00-00-0047/16-00.

 

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz materiały dodatkowe do SIWZ dostępne na stronie internetowej http://www.bip.pec-belchatow.ires.pl/

 

Stop Smog. Oddech dla Bełchatowa

Czytaj więcej...Wyobraź sobie miasto, w którym codziennie oddychasz czystym powietrzem. Parki i place zabaw pełne są dzieci, a okna twojego mieszkania otwarte zawsze, gdy tylko masz na to ochotę. Jesteś u siebie, czujesz się bezpiecznie i przytulnie.

 

W sobotę, 17 lutego, w supermarkecie Leroy Merlin, który jest partnerem przedsięwzięcia, odbędzie się miejska akcja antysmogowa: Stop Smog. Oddech dla Bełchatowa. Organizatorzy przygotowali tzw. Strefy Czystego Powietrza, gdzie będzie można zasięgnąć informacji na temat działań, jakie podejmuje Miasto Bełchatów na rzecz ograniczania niskiej emisji.

 

Zanieczyszczenie powietrza w miastach staje się coraz poważniejszym problemem, Powietrze, którym oddychamy, najbardziej zanieczyszczają spaliny emitowane na małej wysokości, tworzące się głównie wskutek ogrzewania budynków nieefektywnymi piecami węglowymi, w których spalane są także, niestety, śmieci. Dlatego tak ważne jest, by rozwijać wiedzę o głównych przyczynach powstawania smogu, by mieć możliwość zapobiegania mu.

Jednym ze sposobów na walkę ze smogiem jest właśnie ciepło systemowe z miejskiego systemu ciepłowniczego. Ogrzewa się nim większość mieszkańców Bełchatowa. Produkcja ciepła odbywa się w wyspecjalizowanych zakładach (PGE GiEK Elektrownia Bełchatów oraz Spalarnia Odpadów Medycznych  ECO-ABC), co zapobiega powstawaniu najgroźniejszych zanieczyszczeń i znacznie ogranicza powstawanie pyłów.  Dlatego w  strefie PEC stworzymy "Miasto bez smogu”. Na rodziny czekać będzie kreatywna kolorowanka w rozmiarach XXL, z której spróbujemy stworzyć miasto wolne od smogu, wypełnione zielenią i zachęcające do zabawy i spędzania czasu na świeżym powietrzu. Zostanie także odczytana bajka dla dzieci "Czerwony Kapturek w mieście. Misja Czarny Smog". Dla chętnych - egzemplarz bajki do wspólnej lektury w domu.

Swoje sposoby na walkę ze smogiem zaprezentują również pomysłodawcy i inni partnerzy zaangażowani w akcję: na jakich zasadach można  uzyskać dofinansowanie do wymiany starych pieców, podpowiedzą urzędnicy magistratu w "Ekomieście”. Tam również można będzie zasięgnąć informacji o programie ograniczenia źródeł niskiej emisji. Programem zainteresowanych jest już ponad 170 mieszkańców miasta, ale wciąż są wolne miejsca. 

Eko-Region pod hasłem "Smog zabija. Nie pal śmieci” będzie mówił o właściwej segregacji odpadów. "Zamień wóz na autobus" - tak, do darmowego transportu po mieście, będzie zachęcać spółka MZK

Miejskie Centrum Sportu natomiast stworzy aktywną strefę zdrowego stylu życia - "Przesiądź się z samochodu na rower". Będzie można wykręcić na rowerze stacjonarnym  kilometry i nagrody oraz spróbować pokonać jedną z tras rowerowych, a mamy ich w Bełchatowie 26 km.

 

Czytaj więcej...

 Aby aktywnie przyczynić się do redukcji niskiej emisji, wszyscy musimy zmienić nastawienie do tego ważnego problemu i skorygować nasze codzienne nawyki. Smog jest naszym wspólnym problemem. Obniża komfort życia i negatywnie wpływa na nasze zdrowie. Możemy to jednak zmienić. Wspólnie zadbajmy o to, czym oddychamy. Nie traktujmy smogu jak powietrza.