Modernizacja magistrali ciepłowniczej

Czytaj więcej...Trwają prace związane z modernizacją magistrali ciepłowniczej w okolicach Grocholic. Ich zakończenie planowane jest z końcem października.

 

Realizacja prac modernizacyjnych polega m.in. na usunięciu starych powłok malarskich, zabezpieczeniu antykorozyjnym rurociągu oraz elementów stalowych i betonowych podpór, wymianie starej zdegradowanej izolacji na nowoczesną z wełny skalnej oraz pianki poliuretanowej wraz z płaszczem z blachy ocynkowanej.

Istotnym celem inwestycji jest również obniżenie strat na przesyle ciepła.

Wykonawcą prac modernizacyjnych jest firma MAGWENT Sp. z o.o. ze Zduńskiej Woli, wyłoniona w drodze przetargu publicznego. Dobra organizacja robót pozwoliła uniknąć utrudnień na newralgicznym dla komunikacji odcinku drogi pomiędzy Grocholicami a Elektrownią i Kopalnią.

 

Prace związane są z realizacją projektu „Budowa i przebudowa systemu ciepłowniczego w Bełchatowie”, na którego realizację spółka otrzymała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w wysokości ponad 10 milionów zł. Zadanie realizowane jest  ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ), Oś Priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.5. Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu.

Yarnbombing w Bełchatowie

Czytaj więcej...

W ubiegłą niedzielę, w parku przy Placu Narutowicza w Bełchatowie, na przekór jesiennej szarudze, spotkali się pasjonaci włóczkowych robótek, by ocieplić miejską przestrzeń kolorami. Wszystko za sprawą niecodziennego happeningu „Oplatamy Bełchatów ciepłem” zorganizowanego przez bełchatowski PEC w ramach FESTIWALU / SZTUKI / JABŁKA.

 

 

Jak się okazało, amatorów tego, wydawałoby się „babcinego”, niezbyt spektakularnego hobby, jest w Bełchatowie bardzo dużo. Mimo że instalacja powstała głównie dzięki zaangażowaniu seniorów zrzeszonych w Klubie Seniora „Bajka” oraz członków Klubu Rękodzieła Artystycznego działającego przy MCK w Bełchatowie, do zabawy włączyło się wielu chętnych.  Ostatecznie ławka pod wiatą przystankową, drzewa, znak informacyjny oraz biblioteczka na książki zyskały nowy „ocieplony” wizerunek, a na twarzach przechodniów pojawił się uśmiech.

 

Yarnbombing, czyli ubieranie przestrzeni miejskiej ma coraz więcej pasjonatów na całym świecie. Zachęcamy do zapoznania się z tą kolorową ideą, a przede wszystkim do zatrzymania się i spojrzenia na codzienne przedmioty, sprawy, relacje na nowo, tak jak nowy wizerunek zyskały nasze obiekty.

 

Czytaj więcej...

Dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi na zadania budowy sieci ciepłowniczej Ludwików

Umorzenie WFOŚiGW