DZIAŁALNOŚĆ FIRMY

Działalność Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Bełchatowie obejmuje głównie dystrybucję ciepła do celów grzewczych i przygotowania ciepłej wody użytkowej dla potrzeb miasta Bełchatowa. Energia cieplna jest sprzedawana odbiorcom poprzez system ciepłowniczy uruchomiony w 1976 roku na bazie wybudowanej Ciepłowni na węgiel kamienny. Ciepłownia Miejska – pełniąca rolę źródła szczytowego, od kwietnia 2001 r. została wyłączona z systemu ciepłowniczego.

Obecnie podstawowym źródłem ciepła dla miasta jest PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.  Oddział Elektrownia Bełchatów, skąd ciepło przesyłane jest do przepompowni w mieście rurociągiem o długości 12,04 km. Od września 1998 r. uruchomiono drugie źródło ciepła – spalarnię odpadów medycznych spółki ECO-ABC. Pozyskanie ciepła z tego źródła ma charakter marginalny.

Dystrybucja ciepła odbywa się na zasadzie przesyłu energii cieplnej zawartej w gorącej  wodzie za pośrednictwem dwóch sieci magistralnych wyprowadzonych z przepompowni. Więcej na temat bełchatowskiego systemu ciepłowniczego dowiecie się Państwo w sekcji System ciepłowniczy Bełchatowa.

Od samego początku istnienia ciepłownictwa w Bełchatowie nasza Spółka dążyła do spełnienia oczekiwań mieszkańców w zakresie dostawy niezawodnego oraz wysokiej jakości ciepła.

Wdrażanie nowych rozwiązań technicznych, inwestycje w profesjonalny zespół specjalistów oraz stałe rozwijanie infrastruktury sprawiły, że PEC Sp. z o.o. w Bełchatowie jest lokalnym liderem na rynku energii cieplnej i zapewnia mieszkańcom Bełchatowa dostęp do komfortowego, bezpiecznego i ekologicznego ciepła systemowego oraz usług związanych z wykonawstwem i serwisem węzłów cieplnych.