Cennik obowiązujący od 01.03.2020 r.

opracowany na podstawie:

  • taryfy dla ciepła PGE Górnictwa i Energetyki Konwencjonalnej SA Oddział Elektrownia Bełchatów zatwierdzonej decyzją Prezesa URE z dnia 26.09.2019 r. nr OŁO.4210.26.2019.BG
  • taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. zatwierdzonej decyzją Prezesa URE z dnia 14.02.2020 r. nr OŁO.4210.41.2019.BG
Grupa taryfowa Odbiorcy Cena netto ciepła[zł/GJ] Cena netto zamówionej mocy cieplnej[zł/MW/m-c] Opłata stała za usługi przesyłowe[zł/MW/m-c] Opłata zmienna za usługi przesyłowe[zł/GJ] Cena netto nośnika ciepła[zł/m3]
B1 17,37 4.715,55 1.492,26 20,74 5,19
B3 17,37 4.715,55 2.034,63 23,82 5,19
C2 17,37 4.715,55 2.540,74 27,30 5,19
C4 17,37 4.715,55 2.315,34 25,29 5,19

Podane ceny i stawki opłat nie zawierają podatku VAT, który będzie naliczany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.

Grupy odbiorców:

Symbol grupy taryfowej Opis (charakterystyka) grupy taryfowej
B Odbiorcy, do których ciepło dostarczane jest z sieci ciepłowniczej wysokich parametrów eksploatowanej przez dystrybutora ciepła do węzła cieplnego, przy czym:
B1 Węzeł cieplny należy do odbiorcy i jest przez niego eksploatowany
B3 Węzeł cieplny należy do dystrybutora ciepła
C Odbiorcy, do których ciepło dostarczane jest z sieci ciepłowniczej wysokich parametrów eksploatowanej przez dystrybutora ciepła poprzez zewnętrzne instalacje odbiorcze za grupowym węzłem cieplnym, przy czym:
C2 Węzeł i instalacja odbiorcza należą do dystrybutora ciepła
C4 Węzeł należy do dystrybutora ciepła; instalacja odbiorcza należy do odbiorcy i jest przez niego eksploatowana

Szczegółowych informacji udziela Biuro Obsługi Klienta czynne:
pon. – pt: 7.00 – 15.00
wtorek: 7.00 – 17.00

tel. (44) 633 33 36, w. 330, 331, 332