Cennik obowiązujący od 01.11.2018 r.

opracowany na podstawie:

  • taryfy dla ciepła PGE Górnictwa i Energetyki Konwencjonalnej SA Oddział Elektrownia Bełchatów zatwierdzonej decyzją Prezesa URE z dnia 21.09.2018 r. nr OŁO.4210.9.2018.BG
  • taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. zatwierdzonej decyzją Prezesa URE z dnia 05.02.2018 r. nr OLO.4210.24.2017.2018.BG
Grupa taryfowa Odbiorcy Cena netto ciepła[zł/GJ] Cena netto zamówionej mocy cieplnej[zł/MW/m-c] Opłata stała za usługi przesyłowe[zł/MW/m-c] Opłata zmienna za usługi przesyłowe[zł/GJ] Cena netto nośnika ciepła[zł/m3]
B1 16,08 4.435,64 684,44 19,69 4,82
B3 16,08 4.435,64 934,31 22,41 4,82
C2 16,08 4.435,64 1.160,58 25,83 4,82
C4 16,08 4.435,64 1.051,29 24,06 4,82

Podane ceny i stawki opłat nie zawierają podatku VAT, który będzie naliczany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.

 

Grupy odbiorców:

Symbol grupy taryfowej Opis (charakterystyka) grupy taryfowej
B Odbiorcy, do których ciepło dostarczane jest z sieci ciepłowniczej wysokich parametrów eksploatowanej przez dystrybutora ciepła do węzła cieplnego, przy czym:
B1 Węzeł cieplny należy do odbiorcy i jest przez niego eksploatowany
B3 Węzeł cieplny należy do dystrybutora ciepła
C Odbiorcy, do których ciepło dostarczane jest z sieci ciepłowniczej wysokich parametrów eksploatowanej przez dystrybutora ciepła poprzez zewnętrzne instalacje odbiorcze za grupowym węzłem cieplnym, przy czym:
C2 Węzeł i instalacja odbiorcza należą do dystrybutora ciepła
C4 Węzeł należy do dystrybutora ciepła; instalacja odbiorcza należy do odbiorcy i jest przez niego eksploatowana

 

 

 

 

Szczegółowych informacji udziela Biuro Obsługi Klienta czynne:
pon. – pt: 7.00 – 15.00
wtorek: 7.00 – 17.00

tel. (44) 633 33 36, w. 330, 331, 332