Zachęcamy Państwa do korzystania z Elektronicznego Biura Obsługi Klienta e-PEC. Korzystanie z e-PEC jest dostępne przez naszą stronę internetową www.pec-belchatow.pl po kliknięciu w baner e-PEC na stronie głównej.

System e-PEC pozwala uzyskać Klientom PEC Bełchatów stały dostęp do aktualnych danych o dowolnej porze dnia. Rozwiązanie to pozwala zaoszczędzić czas poprzez szybki i bezpieczny kontakt z naszą spółką bez wychodzenia z domu. Ponadto nowoczesne rozwiązania informatyczne gwarantują pełne bezpieczeństwo oraz dają pewność, że dostęp do swoich danych mają wyłącznie zalogowani użytkownicy.

Klienci firmy poprzez moduł ePEC mają łatwy dostęp do informacji o:
– rozliczeniach
– parametrach własnego punktu odbioru (węzła)
– zgłoszonych sprawach, reklamacjach
– zawartych umowach oraz aneksach do umów.

Każdy Klient, który chce korzystać z e-PEC, musi zostać zarejestrowany w systemie. PEC Sp. z o.o. w Bełchatowie przydziela Klientowi dane rejestracyjne umożliwiające użytkowanie ePEC.

Aby uzyskać identyfikator i hasło dostępu do systemu należy:

1. Zapoznać się z regulaminem korzystania z Elektronicznego Biura Obsługi Klienta e-PEC zamieszczonym na naszej stronie internetowej (www.pec-belchatow.pl). Proszę w górnej części ekranu wybrać z menu pozycję „Obsługa klienta”, następnie z menu po lewej stronie wybrać kolejno „e-PEC” i „Regulamin”
2. Zgłosić chęć korzystania z systemu e-PEC poprzez wypełnienie formularza umieszczonego na ww. stronie internetowej (w menu po lewej należy wybrać kolejno „e-PEC” i „Formularz rejestracji”). W formularzu należy podać imię i nazwisko Odbiorcy (zgodnie z umową sprzedaży ciepła), numer ostatniej faktury za energię cieplną, datę wystawienia tej faktury, numer telefonu oraz zaakceptować regulamin korzystania z Elektronicznego Biura Obsługi Klienta e-PEC. Zgłoszenia można dokonać również osobiście, bezpośrednio w Biurze Obsługi Klienta PEC-u.
3. Po pozytywnej weryfikacji danych, przesłanych formularzem zgłoszeniowym, otrzyma Pan listem poleconym dane umożliwiające rozpoczęcie korzystania z systemu e-PEC.

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem.

Serdecznie zapraszamy do korzystania z e-PEC na naszej stronie internetowej.