Dla tych z Państwa, którzy są właścicielami węzłów lub reprezentantami nieruchomości posiadających w zasobach własne węzły cieplne,  kierujemy ofertę usług eksploatacji i konserwacji tych urządzeń.

Nasze wyspecjalizowane służby techniczne oraz poziom świadczonych przez nich usług zapewnią:

– długoletnią i niezawodną pracę urządzeń;
– optymalne zużycie ciepła;
– optymalizację kosztów ogrzewania;
– doradztwo techniczne wykwalifikowanych specjalistów PEC;
– całodobową opiekę Pogotowia Ciepłowniczego (tel. 993).

W czym możemy Państwu pomóc?

  • Usługi konserwacyjne dotyczące utrzymania sprawności technicznej elementów budynku: instalacji oraz urządzeń, w tym wymiana uszczelnienia, czyszczenie filtrów, regulacja automatyki, czyszczenie wymienników ciepła, uzupełnianie i odpowietrzanie instalacji centralnego ogrzewania, bieżąca konserwacja urządzeń technologicznych i elektroenergetycznych itd.
  • Usługi budowlano-montażowe w budynkach wraz z ich instalacjami i urządzeniami technicznymi, w tym wymiana filtrów, zaworu, pompy oraz drobnych elementów w układzie grzewczym Odbiorcy, prace spawalnicze itp.
  • Usługi budowlano-montażowe dotyczące infrastruktury towarzyszącej budownictwu, w tym usuwanie awarii sieci cieplnej, która nie jest własnością PEC, prace spwalnicze
  • Pozostałe usługi, w tym plombowanie urządzeń, uruchamianie dostawy ciepła, uruchamianie węzła, diagnostyka kamerą termowizyjną oraz konsulting techniczny itp.

oraz inne prace spwalniczo-hydrauliczno-elektryczne według ustalonego z Odbiorcą zakresu prac do wykonania.

Cennik usług dodatkowych jest dostępny w sekcji Do pobrania.

 


Jeśli jesteście Państwo zainteresowani naszą ofertą, pracownicy Działu Serwisowego przedstawią szczegóły współpracy:

tel. +48 44 633 33 36, w. 260-262

e-mail: serwis@pec-belchatow.pl