Dla tych z Państwa, którzy są właścicielami lub reprezentantami nieruchomości posiadających w zasobach własne węzły cieplne, bądź osób będących właścicielami węzłów, kierujemy ofertę usług eksploatacji i konserwacji tych urządzeń.

 

Nasze wyspecjalizowane służby techniczne oraz poziom świadczonych przez nich usług zapewnią:

– długoletnią i niezawodną pracę urządzeń;
– optymalne zużycie ciepła;
– optymalizację kosztów ogrzewania;
– doradztwo techniczne wykwalifikowanych specjalistów PEC;
– całodobową opiekę Pogotowia Ciepłowniczego (tel. 993).

 

W czym możemy Państwu pomóc?

1. Usługi konserwacyjne – dotyczące utrzymania sprawności technicznej elementów budynku: instalacji oraz urządzeń, w tym:

– wymiana uszczelnienia, czyszczenie filtrów, regulacja automatyki, czyszczenie wymienników ciepła, uzupełnianie i odpowietrzanie instalacji centralnego ogrzewania, bieżąca konserwacja urządzeń technologicznych i elektroenergetycznych itd.

 

2. Usługi budowlano-montażowe w budynkach wraz z ich instalacjami i urządzeniami technicznymi, w tym:

– wymiana filtrów, zaworu, pompy oraz drobnych elementów w układzie grzewczym Odbiorcy, prace spawalnicze itp.

 

3. Usługi budowlano-montażowe dotyczące infrastruktury towarzyszącej budownictwu, w tym:

– usuwanie awarii sieci cieplnej, która nie jest własnością PEC, prace spwalnicze

 

4. Pozostałe usługi, w tym:

– plombowanie urządzeń, uruchamianie dostawy ciepła, uruchamianie węzła, diagnostyka kamerą termowizyjną oraz konsulting techniczny itp.

oraz inne prace spwalniczo-hydrauliczno-elektryczne, według ustalonego z Odbiorcą zakresu prac do wykonania.

 

Cennik usług dodatkowych jest dostępny w sekcji „Do pobrania„.

 


Jeśli jesteście Państwo zainteresowani naszą ofertą,

pracownicy Działu Serwisowego przedstawią szczegóły współpracy.

tel. +48 44 633 33 36, w. 220-222

e-mail: serwis@pec-belchatow.pl