Węzeł cieplny to połączone z sobą urządzenia lub instalacje służące do zmiany parametrów nośnika ciepła dostarczanego z przyłącza oraz regulacji ilości ciepła dostarczanego do instalacji odbiorczych. Nośnikiem ciepła jest gorąca woda tłoczona rurociągami z PGE GiEK SA Oddział Elektrownia Bełchatów poprzez przepompownię PEC do przyłączonych budynków.

 

Oferujemy:

 • wykonawstwo i modernizację węzłów cieplnych
 • usługi serwisowe, gwarancyjne i pogwarancyjne
 • doradztwo techniczne

 

Co nas wyróżnia?

 • Indywidualne wykonanie: Każdy węzeł cieplny powstaje na podstawie indywidualnego projektu uwzględniającego istniejące warunki techniczne instalacji c.o. i c.w. ; wykonanie “na miarę” daje gwarancją dopasowania do parametrów sieci i instalacji wewnętrznych.
 • System jakości: System zapewnienia jakości ISO 9001:2015 potwierdza dotrzymywanie wysokich standardów wykonania węzłów cieplnych w naszej firmie.
 • Doświadczenie: Prace montażowe wykonywane przez doświadczonych instalatorów
 • Całodobowy serwis (993)
 • Gwarancja: 36 miesięcy 

 

 

 

 

 

 

 

Oferowane węzły zawierają m.in.:

 • wymiennik centralnego ogrzewania – płytowy, lutowany o mocy maksymalnej do 30 kW
 • wymiennik ciepłej wody – płytowy, lutowany o mocy maksymalnej do 20 kW
 • zasobnik ciepłej wody 140-150 dm3 – z rezerwowym zasilaniem energią elektryczną
 • programowalny regulator pokojowy centralnego ogrzewania z możliwością nastaw dobowo-tygodniowych.

 

Cennik węzłów jest dostępny w sekcji Do pobrania.

Podpisywanie umów i uzgodnienia szczegółowe prowadzi
PEC Sp. z o.o. w Bełchatowie
ul. Wojska Polskiego 132
Dział Serwisowy tel. 44 633-33-36 wew. 221, 222

 

Informacje zawarte na tej stronie nie są ofertą w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.