POIiŚ 2014-2020 (Projekt C)

23 października 2018 r. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bełchatowie podpisało umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację kolejnego projektu dofinansowanego ze środków POIiŚ, pn. „Budowa i przebudowa systemu ciepłowniczego PEC Sp. z o.o. w Bełchatowie”.  Spółka otrzymała na jego realizację ponad 7 milionów zł. Projekt realizowany będzie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ), Oś Priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Działanie 1.5. Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu. Zaplanowane prace obejmują przebudowę i modernizację sieci ciepłowniczej w Bełchatowie, w tym likwidację istniejącej sieci kanałowej i zastąpienie jej sieciami preizolowanymi, wymianę izolacji na magistrali ciepłowniczej, budowę i modernizację węzłów ciepłowniczych.

Więcej informacji na temat projektu:  POIiS 2014-20 (Projekt C). Jest to to już druga umowa, jaką podpisała spółka w ramach obecnej perspektywy finansowej.

 

POIiŚ 2014-2010 (Projekt B)

Pierwsza umowa w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 została podpisana przez Zarząd PEC Sp. z o.o. 30 czerwca 2017 roku w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i  obejmuje realizację projektu „Przebudowa i modernizacja osiedlowych sieci ciepłowniczych w Bełchatowie”. Spółka otrzymała na jego realizację ok. 10 milionów zł. Zadania obejmują likwidację istniejącej sieci kanałowej i zastąpienie jej sieciami preizolowanymi, wymianę izolacji na magistrali ciepłowniczej oraz budowę i modernizację węzłów ciepłowniczych.

Więcej informacji na temat projektu: POIiS 2014-20 (Projekt B).

 

POIiŚ 2007-2013 (Projekt A)

W latach 2011-2015 nasza spółka zrealizowała także projekt pn. “Przebudowa i modernizacja osiedlowych sieci ciepłowniczych w Bełchatowie” w ramach POIiŚ 2007-2013, Priorytet IX: Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna, Działanie 9.2. Efektywna dystrybucja energii.

Dzięki inwestycji stare sieci kanałowe zostały zastąpione nowoczesnymi sieciami preizolowanymi. Co najważniejsze, zlikwidowane zostały węzły grupowe w obszarach objętych projektem, a powstały węzły indywidualne do każdego z bloków i budynków.

Ważnym efektem realizacji przedsięwzięcia jest także poprawa wydajności energetycznej bełchatowskiego systemu ciepłowniczego poprzez zmniejszenie strat ciepła powstających w procesie przesyłania i dystrybucji ciepła oraz zmniejszenie ryzyka powstawania awarii w kolejnych latach.

Więcej na temat zakończonego projektu: POIiS 2007-13 (Projekt A)