Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o w Bełchatowie w 2015 r. zakończyło realizację  Projektu pn.: „Przebudowa i modernizacja osiedlowych sieci ciepłowniczych w Bełchatowie”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Umowa została podpisana przez Zarząd PEC Sp. z o.o. 3 października 2011 roku w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

PROJEKT W LICZBACH

 • koszt całkowity: 39 762 463 PLN
 • wartość dofinansowania: 23 883 299 PLN

 

Pierwotnie Projekt zakładał 25 zadań. W trakcie jego realizacji, na skutek oszczędności oraz zwiększenia dofinansowania, jego zakres zwiększył się o 13 zadań i finalnie obejmował 38 zadań.

ZADANIA:

 • przed złożeniem wniosku zrealizowano 2 zadania w roku 2008 i 3 w roku 2010
 • w roku 2011 – 5 zadań o wartości 3,9 mln PLN
 • w roku 2012 – 3 zadania o wartości 6,6 mln PLN
 • w roku 2013 – 6 zadań o wartości 7,9 mln PLN
 • w roku 2014 – 9 zadań o wartości 4,7 mln PLN
 • w roku 2015 – 9 zadań o wartości 4,5 mln PLN

WYKONANE PRACE:

 • zmodernizowano sieć podziemną DN 350 – DN 20 eksploatowaną od 25 do 35 lat: 22,8 km,
 • wymieniono izolację na 4 odcinkach sieci napowietrznej o łącznej długości 3,5 km
 • zlikwidowano 20 węzłów grupowych, w ramach których powstały 154 węzły indywidualne,
 • przebudowano 6 węzłów grupowych w budynkach użyteczności publicznej

Dzięki inwestycji istniejące stare sieci kanałowe zostały zastąpione nowoczesnymi sieciami preizolowanymi. Zlikwidowane zostały także węzły grupowe będące na terenie tych obszarów, a powstały węzły indywidualne do każdego z bloków i budynków.

Ważnym efektem realizacji przedsięwzięcia jest także poprawa wydajności energetycznej bełchatowskiego systemu ciepłowniczego poprzez zmniejszenie strat energii powstających w procesie przesyłania i dystrybucji ciepła oraz zmniejszenie ryzyka powstawania awarii w kolejnych latach.