Realizacja zadań 2017

Ul. Bema i ul. Sikorskiego.

Modernizacja sieci napowietrznej w celu zmniejszenia strat przesyłu ciepła – etap Grocholice

Realizacja zadań 2018

W dniu 12 kwietnia 2018 r. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej podpisało umowę z firmą TERMOEKOLOGIA Sp. z o.o. z siedzibą 61-066 Poznań ul. Abp Walentego Dymka 304/1 na „Budowę i przebudowę osiedlowej sieci ciepłowniczej od komory K-15 do K-20/1.” (okolice targowiska miejskiego). Wartość podpisanej umowy wynosi 2.519.040 zł. Zadanie będzie wykonywane w ramach projektu pn. ,,Budowa i przebudowa systemu ciepłowniczego w Bełchatowie”, na które PEC Sp. z o. o. otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ), Oś Priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.5. Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu.

W dniu 16 kwietnia 2018 r. nastąpi przekazanie placu budowy firmie, zakończenie umowy planowane jest na 20 lipca 2018 r W ciągu tego okresu wykonana zostanie kompleksowa przebudowa i modernizacja ok. 600 m sieci ciepłowniczej na tym terenie. W ramach prac zostaną usunięte stare rurociągi zabudowane w technologii kanałowej i zastąpione rurociągami preizolowanymi co ograniczy straty generowane na przesyle. Nowa sieć będzie wyposażona w instalację alarmową, umożliwiającą szybkie wykrywanie i lokalizowanie usterek i awarii.

Ul. Kopeckiego.