Realizacja zadań 2017

Ul. Bema i ul. Sikorskiego.

Modernizacja sieci napowietrznej w celu zmniejszenia strat przesyłu ciepła – etap Grocholice

Realizacja zadań 2018

W dniu 12 kwietnia 2018 r. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej podpisało umowę z firmą TERMOEKOLOGIA Sp. z o.o. z siedzibą 61-066 Poznań ul. Abp Walentego Dymka 304/1 na “Budowę i przebudowę osiedlowej sieci ciepłowniczej od komory K-15 do K-20/1.” (okolice targowiska miejskiego). Wartość podpisanej umowy wynosi 2.519.040 zł. Zadanie będzie wykonywane w ramach projektu pn. ,,Budowa i przebudowa systemu ciepłowniczego w Bełchatowie”, na które PEC Sp. z o. o. otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ), Oś Priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.5. Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu.

W dniu 16 kwietnia 2018 r. nastąpi przekazanie placu budowy firmie, zakończenie umowy planowane jest na 20 lipca 2018 r W ciągu tego okresu wykonana zostanie kompleksowa przebudowa i modernizacja ok. 600 m sieci ciepłowniczej na tym terenie. W ramach prac zostaną usunięte stare rurociągi zabudowane w technologii kanałowej i zastąpione rurociągami preizolowanymi co ograniczy straty generowane na przesyle. Nowa sieć będzie wyposażona w instalację alarmową, umożliwiającą szybkie wykrywanie i lokalizowanie usterek i awarii.

Ul. Kopeckiego.

Realizacja zadań 2019

W ramach projektu pn. ,,Budowa i przebudowa systemu ciepłowniczego w Bełchatowie” Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej przystępuje do realizacji kolejnego etapu modernizacji sieci ciepłowniczej na terenie Bełchatowa . W bieżącym roku w ramach projektu zostaną wykonane następujące zadania:

  1. Budowa i przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z likwidacją węzłów grupowych od komory K-16/1 do ul. Mielczarskiego 2-50 (nr parzyste) oraz Budowlanych 3, 4, 5, 10, 11, 12 – 1150 m
  2. Budowa i przebudowa sieci ciepłowniczej od komory K-15/B do budynków nr 1, 3, 5 i 7 przy ul. Czaplinieckiej w Bełchatowie – 400 m
  3. Budowa i przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej od studni K-15/B/A do budynku nr 19b przy ul. Czaplinieckiej w Bełchatowie – około 150 m
  4. Budowa i przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z likwidacją węzłów grupowych – os. Dolnośląskie od K-35 do bl. 138-149 oraz do bl. 334-340 – 1507m
  5. Modernizacja wyeksploatowanych węzłów cieplnych oraz likwidacja węzłów grupowych i zastąpienie ich węzłami indywidualnymi: os. Dolnośląskie 340, 337, 338, 339, 336, 334, 335, 143, 138, 141, 142, 144, 139, 140, 145, 147, 146, 148, 149, (19 węzłów)
  6. Modernizacja wyeksploatowanych węzłów cieplnych oraz likwidacja węzłów grupowych i zastąpienie ich węzłami indywidualnymi: Szkoła Podstawowa nr 12, ul. Słowackiego 11, ul. Słowackiego 13, ul. Paderewskiego 10, os. Dolnośląskie 131 (5 węzłów)

Zadania nr 1, 2, 3 wykona konsorcjum w ramach którego występują dwie firmy DOMTOM PLUS Sp. z o.o. z siedziba ul. Chocianowicka 20A 93-460 Łódź oraz Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „WERMETECH” z siedzibą ul. Horacego Safrina 6A 91-177 Łódź . Wartość podpisanej umowy wynosi: zadanie 1 – 817 950 zł, zadanie 2 : 1 864 680 zł, zadanie 3: 344 400 zł.
Zadanie nr 4 wykona firma TERMOEKOLOGIA Sp. z o.o. z siedzibą ul. Abp Walentego Dymka 304/1 61-066 Poznań. Wartość kontraktu wynosi: 2 365 413 zł.
Zadanie nr 5 wykona „MON-LUK” Łukasz Ziarkowski z siedzibą przy ul. Wolborskiej 1, lok. 13, 91-357 Łódź. Wartość podpisanej umowy wynosi 1 440 055 zł.
Zadanie nr 6 wykona firma ELEKTROTERMEX Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Bohaterów Westerplatte 5, 07-410 Ostrołęka Wartość podpisanej umowy wynosi 457 305 zł.
Wszystkie zadania zostaną zakończone przed rozpoczęciem sezonu grzewczego.
W ramach realizacji zadań łącznie zostanie wymieniona sieć o długości ok. 3207m, zostanie zmodernizowanych 9 oraz powstanie 15 węzłów cieplnych.
Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ), Priorytet I: Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu.

Budowa i przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z likwidacją węzłów grupowych od komory K-16/1 do ul. Mielczarskiego 2-50 (nr parzyste) oraz Budowlanych 3, 4, 5, 10, 11, 12

Budowa i przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej z likwidacją węzłów grupowych – os. Dolnośląskie od K-35 do bl. 138-149 oraz do bl. 334-340