Realizacja zadań 2019

W ramach projektu pn. Budowa i przebudowa systemu ciepłowniczego PEC Sp. z o.o. w Bełchatowie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej przystępuje do realizacji kolejnego etapu modernizacji sieci ciepłowniczej na terenie Bełchatowa . W bieżącym roku w ramach projektu zostaną wykonane następujące zadania:

  1. Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z likwidacją węzła grupowego do budynków os. Dolnośląskie 219-221 w Bełchatowie – 241m, wykonawca TERMOEKOLOGIA Sp. z o.o. z siedzibą ul. Abp Walentego Dymka 304/1 61-066 Poznań, wartość zadania to 573 180,00 zł
  2. Likwidacja wyeksploatowanych węzłów grupowych i zastąpienie ich węzłami indywidualnymi: os. Dolnośląskie 219, 220, 221 (3 węzły) wykonawca „MON-LUK” Łukasz Ziarkowski z siedzibą przy ul. Wolborskiej 1, lok. 13, 91-357 Łódź, wartość zadania to 79 594,92 zł.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ), Priorytet I: Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu.
Umowa na realizację Projektu została podpisana przez Zarząd PEC Sp. z o.o. 23 października 2018 roku z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z likwidacją węzła grupowego do budynków os. Dolnośląskie 219-221.