Informujemy, że awaria sieci ciepłowniczej w okolicy ulicy Mielczarskiego została usunięta i o godz. 23.00 przywrócono dostawy ciepła do obiektów objętych awarią.

————————————

W dniu 06.10.2021 r. doszło do awarii sieci ciepłowniczej w okolicy ul. Mielczarskiego.

Służby techniczne PEC przystąpią do prac mających na celu przywrócenie prawidłowej pracy sieci cieplnej w dniu 06.10.2021 r. Przerwa w dostawie czynnika grzewczego potrwa od godz. 9:00 do godzin popołudniowych.

W celu usunięcia awarii niezbędne będzie odseparowanie uszkodzonego odcinka sieci i jej częściowe odwodnienie. W związku z tym czasowo dostaw ciepła pozbawieni będą mieszkańcy: ul. Łąkowa, os. Łąkowa, ul. Mielczarskiego nr parzyste oraz nr 31 i 33, oś. Budowlanych bl. 3, 4, 5, 10, 11, 12, ul. Mickiewicza, ul. Kręta i ul. Batorego nr parzyste.

Służby techniczne PEC będą pracowały nieprzerwanie, do czasu usunięcia awarii i przywrócenia dostaw ciepła.

PEC sp. z o.o. serdecznie przeprasza wszystkich swoich Odbiorców za zaistniałą sytuację.

Bieżące informacje o przebiegu prac znajdziecie Państwo na www.pec-belchatow.pl lub u Dyspozytora PEC Sp. z o.o., tel. 993 lub 044 6333336.

Jednocześnie PEC prosi wszystkich Odbiorców ciepła i mieszkańców miasta o informowanie Dyspozytora PEC o jakichkolwiek niepokojących Państwa zdarzeniach, mogących świadczyć o awarii sieci ciepłowniczej napowietrznej lub podziemnej – np. parowanie, wyciek gorącej wody itp.