W dniu 29.12.2021 r. doszło do awarii sieci ciepłowniczej w okolicy ul. Zielonej.

Służby techniczne PEC przystąpią do prac mających na celu przywrócenie prawidłowej pracy sieci cieplnej w dniu 29.12.2021 r. Przerwa w dostawie czynnika grzewczego potrwa od godz. 10:15 do godzin popołudniowych.

W celu usunięcia awarii niezbędne będzie odseparowanie uszkodzonego odcinka sieci i jej częściowe odwodnienie. W związku z tym czasowo dostaw ciepła pozbawieni będą mieszkańcy: ul. Zielonej, Północnej nr 3, 5, 7, 13; Czyżewskiego 38, 42; ul. Targowa OSW

Służby techniczne PEC będą pracowały nieprzerwanie, do czasu usunięcia awarii i przywrócenia dostaw ciepła.

PEC sp. z o.o. serdecznie przeprasza wszystkich swoich Odbiorców za zaistniałą sytuację.

Bieżące informacje o przebiegu prac znajdziecie Państwo na www.pec-belchatow.pl lub u Dyspozytora PEC Sp. z o.o., tel. 993 lub 044 6333336

Jednocześnie PEC prosi wszystkich Odbiorców ciepła i mieszkańców miasta o informowanie Dyspozytora PEC o jakichkolwiek niepokojących Państwa zdarzeniach, mogących świadczyć o awarii sieci ciepłowniczej napowietrznej lub podziemnej – np. parowanie, wyciek gorącej wody itp.