W dniu 27.01.2022 r. doszło do awarii sieci/urządzenia ciepłowniczej/ego w okolicy ul. Tuwima i Prusa.

Służby techniczne PEC niezwłocznie przystąpiły do prac mających na celu przywrócenie prawidłowej pracy sieci cieplnej.

W celu usunięcia awarii niezbędne będzie odseparowanie uszkodzonego odcinka sieci i jej częściowe odwodnienie. W związku z tym czasowo dostaw ciepła pozbawieni będą mieszkańcy : ul. Tuwima, Prusa, Norwida od nr. 1 do 31, Gombrowicza od numeru 17 do 31 (nieparzyste), Gombrowicza od nr.12 do 24 (parzyste), Baczyńskiego numery 4 i 6.

Służby techniczne PEC będą pracowały nieprzerwanie, do czasu usunięcia awarii i przywrócenia dostaw ciepła.

PEC sp. z o.o. serdecznie przeprasza wszystkich swoich Odbiorców za zaistniałą sytuację.

Bieżące informacje o przebiegu prac znajdziecie Państwo na www.pec-belchatow.pl lub u Dyspozytora PEC Sp. z o.o., tel. 993 lub 044 6333336.

Jednocześnie PEC prosi wszystkich Odbiorców ciepła i mieszkańców miasta o informowanie Dyspozytora PEC o jakichkolwiek niepokojących Państwa zdarzeniach, mogących świadczyć o awarii sieci ciepłowniczej napowietrznej lub podziemnej – np. parowanie, wyciek gorącej wody itp.