W dniu 06.10.2022 r. doszło do awarii sieci ciepłowniczej w okolicy ul. Czyżewskiego.

Służby techniczne PEC przystąpią do prac mających na celu przywrócenie prawidłowej pracy sieci cieplnej w dniu. 07.10.2022. Przerwa w dostawie czynnika grzewczego potrwa od 07.10.2022 r. do 08.10.2022 r.

W celu usunięcia awarii niezbędne będzie odseparowanie uszkodzonego odcinka sieci i jej częściowe odwodnienie. W związku z tym czasowo dostaw ciepła pozbawieni będą mieszkańcy : ul. Zielona, ul. Wschodnia, ul. Północna do 13 (numery nieparzyste), ul. Czyżewskiego 38, 42 i 44, ul. Targowa 31 i 33, ul. Olsztyńska 1 i 1a

Służby techniczne PEC będą pracowały nieprzerwanie, do czasu usunięcia awarii i przywrócenia dostaw ciepła.

PEC sp. z o.o. serdecznie przeprasza wszystkich swoich Odbiorców za zaistniałą sytuację.

Bieżące informacje o przebiegu prac znajdziecie Państwo na www.pec-belchatow.pl lub u Dyspozytora PEC Sp. z o.o., tel. 993 lub 044 6333336.

Jednocześnie PEC prosi wszystkich Odbiorców ciepła i mieszkańców miasta o informowanie Dyspozytora PEC o jakichkolwiek niepokojących Państwa zdarzeniach, mogących świadczyć o awarii sieci ciepłowniczej napowietrznej lub podziemnej – np. parowanie, wyciek gorącej wody itp.