Informacja z otwarcia ofert z dnia 28 kwietnia 2022r. znajduję się na stronie internetowej postępowania.

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/38f39c85-4c19-4a13-acb6-cb7e83c1ee77