Informacja z otwarcia ofert z dnia 28 kwietnia 2022r. znajduję się na stronie internetowej postępowania.

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/1d26292b-a1ec-46be-aa5e-913571b6b668