Przedmiotem zamówienia jest:
Budowa i przebudowa sieci ciepłowniczej:

Zadanie 1:
Budowa i przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej w obszarze ul. Krętej, Kaczkowskiego, Mickiewicza w Bełchatowie. W ramach projektu, w miejsce sieci kanałowej wysokich parametrów powstanie ok. 2,1 km sieci preizolowanej wysokich parametrów o średnicy DN125-DN25.

Zadanie 2:
2a – Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z likwidacją węzłów grupowych od K-16/II do budynków os. Budowlanych 1, 2, 6-9 w Bełchatowie. W ramach projektu powstanie 0,66 km sieci preizolowanej wysokich parametrów o średnicy DN125-DN25.
2b – Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z likwidacją węzła grupowego 223 do budynków os. Dolnośląskie 222-224 w Bełchatowie. W ramach projektu powstanie 0,16 km sieci preizolowanej wysokich parametrów o średnicy DN65-DN40.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia znajduje się pod adresem:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:302665-2022:TEXT:PL:HTML