Przedmiotem zamówienia jest:
Likwidacja węzła grupowego i budowa węzłów indywidualnych – os. Dolnośląskie 222, 223, 224 w Bełchatowie

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia znajduje się pod adresem:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:302662-2022:TEXT:PL:HTML