Ogłoszenie mające na celu skrócenie terminu składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane w zakresie budowy i przebudowy sieci ciepłowniczych

Nr sprawy: ZP-086-2022

Budowa i przebudowa sieci ciepłowniczej w Bełchatowie

Zadanie 1:

Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Wschodniej, Zielonej, Północnej w Bełchatowie

Zadanie 2:

Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z likwidacją węzłów grupowych od komory K-33/1 do budynków ul. Norwida 2, Norwida 4, Gombrowicza 10, os. Przytorze w Bełchatowie.

Wstępne ogłoszenie informacyjne – treść

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:640800-2022:HTML:PL:HTML&tabId=1&tabLang=pl