Ogłoszenie mające na celu skrócenie terminu składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane w zakresie budowy węzłów cieplnych

Nr sprawy: ZP-087-2022

Likwidacja węzła grupowego i budowa węzłów indywidualnych – ul. Gombrowicza 10, ul. Norwida 2 w Bełchatowie

Wstępne ogłoszenie informacyjne – treść

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:642326-2022:HTML:PL:HTML&tabId=1&tabLang=pl