Ogłoszenie mające na celu skrócenie terminu składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane w zakresie budowy i przebudowy sieci ciepłowniczych

Nr sprawy: ZP-084-2022

Wstępne ogłoszenie informacyjne – treść