DZIAŁ NADZORU I INWESTYCJI

Kierownik Wacław Tabin

Kontakt:
+48 44 633 33 36, w. 280
e-mail: nadzor@pec-belchatow.pl

Zakres realizowanych zadań:

 1. Planowanie i realizacja inwestycji, modernizacji i remontów.
 2. Koordynacja i nadzór nad realizacją inwestycji, modernizacji i remontów w aspekcie formalnym i technicznym.
 3. Kontrola urządzeń i odbiorców.
 4. Kompleksowa obsługa potencjalnego odbiorcy ciepła w zakresie:
  • rozpatrywania i rejestrowania wniosków o przyłączenie do sieci ciepłowniczej
  • opracowania koncepcji budowy sieci i przyłączy z przeprowadzeniem uzgodnień terenowych
  • przygotowania dokumentacji
 5. Wydawanie warunków technicznych na budowę sieci i węzłów.
 6. Doradztwo techniczne i inwestycyjne.

DZIAŁ RUCHU

Kierownik Paweł Piotrowski

Kontakt:
(44) 633 33 36, w. 210
e-mail: ruch@pec-belchatow.pl

Zakres realizowanych zadań:

 1. Przesył i dystrybucja ciepła
  • koordynacja pracy systemu ciepłowniczego i działania interwencyjne w przypadkach zakłóceń i awarii w jego funkcjonowaniu.
 2. Inwestycje, moedernizacje i remonty.
 3. Obsługa Klienta
  • Realizacja zgłoszeń i reklamacji.
  • Realizacja wniosków o zmianę mocy cieplnej w zakresie regulacji
  • Realizacja odcięć odbiorców.
  • Eksploatacja i konserwacja węzłów cieplnych na podstawie umów i zleceń zewnętrznych.
  • Nadzór nad pracą Pogotowia Ciepłowniczego.

DZIAŁ SERWISOWY

Kierownik Grzegorz Próchnicki

Kontakt:
+48 44 633 33 36, w. 220
e-mail: serwis@pec-belchatow.pl

Zakres realizowanych zadań:

 1. Inwestycje, modernizacje i remonty
 2. Nadzór nad sprzętem kontrolno-pomiarowym – Nadzór nad legalizacją liczników ciepła
  • Montaż i wymiana liczników ciepła u nowych odbiorców oraz w celach legalizacyjnych i awaryjnych
  • Kontrola i nadzór nad prawidłowością pracy sprzętu kontrolno-pomiarowego
 3. Obsługa Klienta – Realizacja zgłoszeń i reklamacji
  • Realizacja wniosków o zmianę mocy cieplnej w zakresie regulacji
  • Realizacja odcięć odbiorców
  • Podłączanie nowych odbiorców
  • Wykonawstwo i modernizacje urządzeń i instalacji cieplnych na zlecenie zewnętrzne, w szczególności budowa węzłów u odbiorców indywidualnych. Opracowanie dokumentacji technicznej w tym zakresie.
  • Zapoznanie klienta z ofertą handlowo-usługową Spółki, w szczególności w zakresie budowy węzłów cieplnych. Doradztwo techniczne i inwestycyjne dla potencjalnego odbiorcy ciepła.