GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Piotrowska

Kontakt:
+48 44 633 33 36 w. 320
e-mail: a.piotrowska@pec-belchatow.pl

Koordynuje i nadzoruje działalność Spółki w zakresie zapewnienia zgodności prowadzonych ksiąg rachunkowych i ewidencji z obowiązującymi przepisami; ponosi odpowiedzialność za ekonomiczną optymalizację procesów technologicznych.

Zakres realizowanych zadań:

 1. Planowanie ekonomiczne i finansowe
 2. Analizy ekonomiczne i finansowe
 3. Prowadzenie całokształtu spraw wchodzących w zakres finansowania działalności Spółki w sposób prawidłowy, zapewniający rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej, wyniku finansowego oraz rentowności Spółki.
 4. Współtworzenie taryfy dla ciepła oraz innych cenników
 5. Całokształt spraw związanych z administracyjną obsługą obiektów biurowych Spółki.

DZIAŁ RACHUNKOWOŚCI

Kierownik Bożena Głowacka-Buczek

Kontakt:
(44) 633 33 36, w. 315
e-mail: rachunkowosc@pec-belchatow.pl
Zakres realizowanych zadań:

 1. Rachunkowość. – organizowanie i nadzorowanie obiegu dokumentów księgowych.
 2. Obsługa finansowa i finansowanie działalności Spółki.
 3. Planowanie działalności Spółki.
 4. Ustalanie cen.
 5. Analizy i rachunek kosztów.
 6. Pomoc publiczna.
 7. Kontrola wewnętrzna.

DZIAŁ ADMINISTRACJI I GOSPODARKI MATERIAŁOWEJ

Kierownik Bożena Chwiałkowska

Kontakt:
(44) 633 33 36, w. 340
e-mail: administracja@pec-belchatow.pl

Zakres realizowanych zadań:

 1. Obsługa administracyjna budynków biurowych Spółki.
 2. Sprawy socjalne.
 3. Obsługa archiwum, narzędziowni i bilblioteki zakładowej.
 4. Organizacja i całokształt spraw związanych z gospodarką magazynową.
 5. Sprzedaż i wystawianie faktur w zakresie:
  • sprzedaży materiałów magazynowych,
  • opłat za przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej,
  • usług budowlano- montażowych i innych.
 6. Ubezpieczenie mienia Spółki.
 7. Obsługa sekretariatu.

SAMODZIELNY PRACOWNIK DS. PODATKÓW

Małgorzata Krasińska

Kontakt:
(44) 633 33 36, w. 310
e-mail: m.krasinska@pec-belchatow.pl
Zakres realizowanych zadań:

 1. Podatek dochodowy od osób prawnych, PCC i inne zadania w zakresie podatków.
 2. Nadzór nad poprawnością rozliczeń podatkowych.
 3. Współpraca z organami podatkowymi i skarbowymi.
 4. Finansowanie działalności inwestycyjnej spółki.
 5. Sprawozdawczość.
 6. Świadectwa efektywności energetycznej.
 7. Baza Klienta.
 8. Kontrola wewnętrzna.

SAMODZIELNY PRACOWNIK DS. PLANOWANIA I TARYFOWANIA

Anika Bieńkowska

Kontakt:
(44) 633 33 36, w. 314
e-mail: a.bienkowska@pec-belchatow.pl

Zakres realizowanych zadań: 

 1. Planowanie rzeczowo-finansowe działalności Spółki.
 2. Taryfa dla ciepła.
 3. Koncesja zakresie działalności ciepłowniczej.
 4. Analizy i rachunek kosztów.
 5. Rozliczanie finansowo-księgowe projektu dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
 6. Kontrola wewnętrzna.