Początkiem magistrali ciepłowniczej jest wyjście rurociągów ze stacji D-6 w kierunku miasta.

Magistrala ciepłownicza to para rur o średnicy 711 mm x 12,6 mm (DN 700) i długości przekraczającej 12 km. Uwzględniając długość rurociągu DN 700 dodatkowo od D-6 do wymienników, całkowita długość magistrali wynosi 12 215 mb x 2, a jej pojemność to około 9300 m3. Przepływ obliczeniowy  w sezonie grzewczym w płynnej regulacji do 1800 t/h.

Magistrala przebiega po gruntach dwóch gmin, gminy Bełchatów i Kleszczów, a czynnik grzewczy dociera z Elektrowni Bełchatów do miasta po ok. 3-4 godzinach.