Gorąca woda dociera do miasta, a dokładniej do przepompowni miejskiej.
Eksploatacją przepompowni, jak i magistrali zajmują się odpowiednie służby Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o. o. w Bełchatowie.

Przepompownia to w rzeczywistości duży węzeł cieplny zmieszania pompowego o mocy 160 MW, którego zadaniem jest generowanie wielkości przepływu uzależnionego od zapotrzebowania mocy lub zmiana parametrów termodynamicznych (temperatury, ciśnienia) czynnika.

W hali pomp zainstalowano trzy pompy mieszające typu W24P ( 650 m3/h) oraz jedną pompę powrotną 35B40 (1800 m3/h).

Do zagwarantowania odpowiedniego poziomu ciśnienia dyspozycyjnego i nie dopuszczenia do znacznego wzrostu ciśnienia w zasilaniu w miejskiej sieci ciepłowniczej przy osiągnięciu maksymalnych parametrów pracy pomp w Elektrowni Bełchatów, służy pompa powrotna. Jej zadaniem jest zwiększenie przepływu w magistrali do wielkości 1900 t/h. Regulacja temperatury na zasilaniu odbywa się w zależności od temperatur zewnętrznych.

Praca pomp mieszających odbywa się w sytuacjach wyjątkowych/awaryjnych i pozwala na regulację temperatury na zasilaniu oraz przepływu do miasta w zakresie do 15°C. W obecnym układzie hydraulicznym istnieje możliwość zaspokojenia zapotrzebowania na moc na poziomie do 140 MW.

Układ stacja D-6 – Przepompownia realizuje regulację ilościowo-jakościową czynnika. Tak przetworzony czynnik grzewczy przesyłany jest miejską siecią ciepłowniczą do miasta.