Węzeł cieplny to połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do zmiany rodzaju lub parametrów nośnika ciepła dostarczanego z przyłącza oraz regulacji ilości ciepła dostarczanego do instalacji odbiorczych.

Spółka PEC eksploatuje 292 węzły cieplne własne i na zlecenie odpłatnej konserwacji i eksploatacji o ogólnej mocy ok. 70 MW. Wszystkie węzły eksploatowane przez Spółkę pracują w pełnej automatyce pogodowej.

Aktualnie Spółka jest właścicielem 41 węzłów grupowych o mocy ok. 20 MW. Ilościowo dużą grupę reprezentują również odbiorcy indywidualni, przede wszystkim mieszkańcy domków jednorodzinnych, którzy eksploatują węzły cieplne o mocy sumarycznej ponad 20 MW.

Ogólna moc zamówiona przez odbiorców w PEC sięga ok. 125 MW.

Większość dużych węzłów w mieście funkcjonuje w systemie telemetrii. Pozwala on na monitorowanie pracy węzłów ze stanowiska dyspozytora w siedzibie firmy.  Służby PEC mogą czuwać nad pracą węzłów znając bieżące główne parametry pracy węzłów, m.in.: temperatury zasilania i powrotu, przepływy i ciśnienie po stronie wysokiej, temperatury i ciśnienie instalacji c.o. i c.w.u., temperaturę zewnętrzną, uzupełnienie instalacji c.o. System telemetrii jest stale rozwijany i uzupełniany o nowe węzły cieplne, najbardziej istotne z punktu widzenia pracy systemu ciepłowniczego.

 

*Dane aktualne na 31.12.2017 r.