Głównym źródłem energii cieplnej jest PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów, a dokładniej trzy uciepłownione bloki energetyczne 10, 11 i 12. Każdy z bloków zasila po trzy wymienniki para/woda z upustów 3, 4 o znaczącym skojarzeniu i 7.

Pozyskana energia w postaci gorącej wody przesyłana jest z kolei na następne wymienniki woda/woda z tym, że trzy wymienione wyżej zespoły wymienników zasilają po jednym wymienniku  o ogólnej mocy 75 MW każdy, stanowiąc układ wtórny stacji ciepłowniczej w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów SA.
Trzy wymienniki po 75 MW (225 MW) mocy stanowią źródła pozyskiwania energii cieplnej. Do systemu ciepłowniczego miasta Bełchatowa trafia znaczna część tej energii. Wymienniki na bloku 10 i 11 posiadają rezerwowe zasilanie oparte o nieuciepłowione bloki.

Nośnikiem energii cieplnej dla odbiorców jest woda (woda zdemineralizowana odgazowana termicznie z korekcją fosforanowo-kotaminową). Przetłaczaniem i regulacją tego medium zajmuje się system mikroprocesorowy sterowania i wizualizacji oparty o dwa sterowniki Simatic serii S7-400, nadzorujący pracę urządzeń w stacji D-6, tj. wymienników oraz przepompowni dla miasta i części przemysłu.

 

STACJA D-6

Stacja D6 to zespół pomp zapewniających cyrkulację gorącej wody w obiegu Elektrownia – miasto, składający się z:

  • trzech pomp wstępnych typu OMEGA 250 – 600A o wydajności 1429 m3/h każda,
  • trzech pomp głównych:
    dwóch pomp typu HPK-Sx 350-500 o wydajności 2003,00 m3/h każda oraz pompy 25A50-CN o wydajności 770 m3/h.Pompy wstępne i dwie pompy główne wyposażone są w falowniki do płynnej regulacji obrotów silników. Przetłaczany czynnik w stacji D-6 osiąga parametry do 130°C oraz do 1,18 MPa.
    Cały zespół pomp pracujących w różnych konfiguracjach w zależności od potrzeb zapewnia prawidłowe warunki hydrauliczne pracy układu oraz odbiór ciepła z wymienników woda/woda.

Przeprowadzona w 2008 r. modernizacja stacji D-6 przyczyniła się do wydatnej poprawy dopasowania urządzeń w stacji do aktualnych i perspektywicznych wymagań odbiorców oraz do wprowadzenia racjonalnej  zmiennoobrotowej regulacji wydajności pomp sieciowych.

Dodatkowym źródłem energii cieplnej jest spalarnia odpadów medycznych ECO-ABC Sp. z o.o., zlokalizowana przy ul. Przemysłowej w Bełchatowie. Pozyskana w procesie utylizacji energia przesyłana jest do magistrali “Wschód”.